Novinky a oznamy

20.03.2014

Informácia o pôsobení kancelárie Centra právnej pomoci, zriadenej Ministerstvom spravodlivosti. Centrum poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného a obchodného práva.

Leták je k dispozícii na obecnom úrade.

09.04.2013

Oznamujeme Vám, že hlásenia obecného rozhlasu budú bývať približne v týchto termínoch:

PO, UT, ŠT, PIA - o 10.30 h a 14.30 h
STREDA (trhový deň) - o 9.00 h a 16.30 h

(v mimoriadnych prípadoch môže byť hlásenie rozhlasu aj mimo týchto časov)

Úradná tabuľa

Mám otázku / podnet / sťažnosť