Novinky a oznamy

24.10.2014
24.10.2014
24.10.2014

bezplatny_pravnik

Služby obecného právnika v rámci bezplatného právneho poradenstva budete môcť znovu využiť vo štvrtok 13. novembra 2014 od 16.00 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na obecnom úrade u p. Ľubici Šiškovej alebo telefonicky na 033/5599132.

20.03.2014

Informácia o pôsobení kancelárie Centra právnej pomoci, zriadenej Ministerstvom spravodlivosti. Centrum poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi v oblasti občianskeho, rodinného, pracovného a obchodného práva.

Leták je k dispozícii na obecnom úrade.

09.04.2013

Oznamujeme Vám, že hlásenia obecného rozhlasu budú bývať približne v týchto termínoch:

PO, UT, ŠT, PIA - o 10.30 h a 14.30 h
STREDA (trhový deň) - o 9.00 h a 16.30 h

(v mimoriadnych prípadoch môže byť hlásenie rozhlasu aj mimo týchto časov)

Mám otázku / podnet / sťažnosť