Novinky a oznamy

25.11.2014

Na úradnej tabuli je zverejnený návrh strategického dokumentu obce - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Cífer (PHSR).

Občania môžu vyjadriť svoje pripomienky k tomuto dokumentu e-mailom na kissova@cifer.sk, osobne na obecnom úrade, alebo vyplnením tohto priloženého DOTAZNÍKA (doručte ho prosím na obecný úrad).

24.11.2014

Železnice Slovenskej republiky žiadajú obyvateľov Severnej ulice, ktorí majú záhrady pri železničnej trati, aby odstránili horľavý  záhradný odpad a palivové drevo z pozemkov ŽSR (za záhradami pri trati) v čo najskoršom termíne, z dôvodu jazdy PARNEJ LOKOMOTÍVY dňa 6.12.2014.

Výzva ŽSR

24.11.2014

POZOR! NOVÉ ORDINAČNÉ HODINY MUDr. Mora

16.11.2014

Novozvoleným starostom obce Cífer je Mgr. Maroš Sagan, PhD.

 

NOVOZVOLENÍ POSLANCI DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

KOMPLETNÁ ZÁPISNICA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA TVORIVÝCH SÍL!

03.11.2014

Na stránku Obecného múzea bola pridaná činnosť múzea v roku 2014.

Mám otázku / podnet / sťažnosť