Cífer - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Všeobecný lekár v obci Cífer

Všeobecný lekár v obci Cífer 1

Informácia.

Dňa 19.3.2021 obec Cífer obdržala oznam od pani doktorky Petry Dobrovodskej, všeobecnej lekárky v Cíferi, o sťahovaní jej ambulancie do Trnavy do blízkosti Fakultnej nemocnice, kde bude poskytovať zdravotnú starostlivosť pre všetkých doterajších pacientov. V súvislosti s touto informáciou a s častými otázkami občanov  obec Cífer oznamuje:

  • Obec Cífer nie je s týmto rozhodnutím stotožnená, keďže pre veľkú časť obyvateľov je dôležité mať všeobecného lekára priamo v obci. Zároveň však ani obec ani VÚC nemajú žiadnu právomoc zakázať takýto krok, prípadne ho ovplyvniť.
  • Obec preto začala hľadať nového všeobecného lekára, ale zatiaľ nie je jasné, kedy začne nový lekár v obci ordinovať. Obec je ochotná maximálne výjsť novému lekárovi v ústrety, keďže lekárska starostlivosť priamo v obci je pre obec prioritou.  
  • Pokiaľ nebude v obci nový všeobecný lekár, pacienti budú musieť využívať služby lekárov mimo obce. Akonáhle však nový lekár začne ordinovať, budú môcť pacienti prestúpiť k nemu.
  • Obec bude občanov informovať okamžite, ako v tejto veci nastane posun.

Obec konzultovala tento problém s VÚC Trnava, ktorý vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a rovnako ho prejednala v obecnom zastupiteľstve. V súčasnosti neexistuje zákonný rámec, ktorý by umožňoval regulovať miesta pôsobenia všeobecných lekárov, preto v poslednej dobe sa odchod všeobecných lekárov z obcí do miest stal na Slovensku častým javom. Pri riešení tohto problému obce narážujú na nedostatok všeobecných lekárov, preto nájdenie nového lekára do obce môže trvať dlhší čas. Veríme, že vzhľadom na veľkosť obce Cífer a tým pádom aj veľkosť potenciálneho poistného kmeňa, ako aj na dobrú dopravnú polohu sa podarí tento problém v obci vyriešiť čo najskôr.

Dátum vloženia: 7. 4. 2021 14:19
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 4. 2021 14:24
Autor: Obec Cífer 1