Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

Obec Cífer

Udeľovanie verejných uznaní – podávanie návrhov

Za obzvlášť významné zásluhy o obec a jej obyvateľov môže obec udeliť čestné občianstvo obce Cífer, cenu obce Cífer a cenu starostu obce Cífer.
Termín pre podávanie návrhov na udelenie verejného uznania (v zmysle Zásad udeľovania verejných uznaní upravených v §35 až §39 Štatútu obce) bol do 31.03.2021.
V súvislosti s dlhotrvajúcou nepriaznivou pandemickou situáciou obec Cífer predlžuje termín, pre podávanie návrhov na udelenie verejného uznania,

do 20. 06. 2021.

Podávanie návrhov:
Návrh musí mať písomnú podobu.
Možno ho doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad v Cíferi.
Návrh musí jasne identifikovať osobu navrhnutú na udelenie verejného uznania a zdôvodniť opodstatnenosť udelenia verejného uznania.
Návrh neobsahuje typ verejného uznania, na ktoré sa osoba navrhuje.

Cykloprístrešky

Cykloprístrešky

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

sodb