Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Schválené a prebiehajúce projekty

Povinná publicita

Manažment údajov spoločného obecného úradu - Obec Cífer

Dátum: 10. 6. 2024

Cieľom projektu je zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Materská škola Pác 3

Materská škola Pác

Dátum: 18. 1. 2024

Z projektu bude vybudovaná dvojtriedna materská škola s bezbariérovým prízemím, pre 48 detí, 4 pedagogických a jedného nepedagogického zamestnanca v novej zóne miestnej časti Pác.
Celkové oprávnené výdavky projektu:
Stav projektu: Príprava stavby

Druhý blok ZŠ Cífer 4

Druhý blok ZŠ Cífer

Dátum: 17. 10. 2023

Získali sme dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu Druhého bloku ZŠ Cífer pre 250 žiakov, Bloku šatní, jedálne a výdajne stravy pre ZŠ Cífer.
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 189 923,21 EUR
Stav projektu: Príprava stavby

Vizualizácia areálu Archeoparku

Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy

Dátum: 28. 3. 2023

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
https://www.sk-cz.eu/
Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.
Stav projektu: administratívne ukončenie

2023 - sanačné práce na fasáde objektu

Obnova zvonice v MČ Pác

Dátum: 31. 5. 2022

Zvonica v MČ Pác je pamätihodnosťou obce Cífer postavená (v jej súčasnej podobe) údajne v roku 1906.
Stav projektu:
2019 - prieskumy, merania, kopaná sonda, statický posudok
2021 - sanácia spodnej stavby, nové výplne otvorov, úprava a odvodnenie okolia
2023 - obnova fasády

Traktor s príslušenstvom

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 14 540,00 EUR
Stav projektu: Realizácia