Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Schválené a prebiehajúce projekty

Výstavba v MČ Pác v roku 2019

Cyklotrasy v obci Cífer – 2. etapa (Cífer - Pác, MČ Pác)

Dátum: 22. 6. 2022

Celkové náklady projektu: 387 436,28 EUR
Stav projektu: V realizácii, prebieha zmenové konanie a následne dokončenie stavby.

Pôvodný stav 2021

Parkovisko pre bicykle v areáli ZŠ Cífer

Dátum: 9. 6. 2022

Celkové náklady projektu: 31 946,40 EUR
Stav projektu: príprava zmluvy s poskytovateľom dotácie

Zvonica Pác - stav pred obnovou objektu, 2019

Obnova zvonice v MČ Pác

Dátum: 31. 5. 2022

Zvonica v MČ Pác je pamätihodnosťou obce Cífer postavená (v jej súčasnej podobe) údajne v roku 1906.
Obec Cífer od roku 2019 pracuje na jej celkovej obnove, ktorá prebieha v niekoľkých etapách.
Stav projektu: ukončené prvé tri etapy

Materská škola Pác 1

Materská škola Pác

Dátum: 30. 5. 2022

Celkové náklady projektu: 690 965,06 EUR
Vrámci projektu bude vybudovaná dvojtriedna materská škola s bezbariérovým prízemím, pre 38 detí, 4 pedagogických a jedného nepedagogického zamestnanca v novej zóne miestnej časti Pác.
Stav projektu: podpis zmluvy s poskytovateľom dotácie

Stav 4/2022 - úsek od Vendelínskej ul.

Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa (žel. stanica - M.R.Štefánika – Bernolákova -Trnavská)

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 424 065,00 EUR
Stav projektu: V realizácii, prebieha zmenové konanie, následne nové verejné obstarávanie zhotoviteľa zvyšnej časti úseku a dokončenie stavby.

Reťazový nakladač kontajnerov

Rozšírenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer (Nová hala a stroje)

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 214 347,18 EUR
Stav projektu: V realizácii (kolaudácia novej haly), následne administratívne ukončenie projektu

Pôvodný stav - začiatok úseku Cyklo 4

Cyklotrasy v obci Cífer - 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 230 565,31 EUR
Stav projektu: Kontrola VO na VÚC


Traktor s príslušenstvom

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 14 540,00 EUR
Stav projektu: Príprava zmluvy s poskytovateľom dotácie

Pôvodný stav

Úprava verejného priestranstva v obci Cífer (parčík pred vstupom na starý cintorín z Cintorínskej ulice)

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 17 632,24 EUR
Stav projektu: V realizácii

Pôvodný stav

Zmena organizácie dopravy v obci Cífer (križovatka a parkovisko pri pošte)

Dátum: 28. 4. 2022

Celkové náklady projektu: 48 758,43 EUR
Stav projektu: V realizácii

#

Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Cífer (parčík na Záhradnej)

Dátum: 28. 4. 2022

Vrámci projektu sa vybuduje malé detské ihrisko, malá fitness plocha a oddychová drevená terasa, vysadia sa trvalkové záhony a izolačná zeleň a vymení sa nepriepustná dlažba za priepustnú na priľahlých parkoviskách.
Celkové náklady: 215 861,32 EUR
Stav: Kontrola VO na VÚC

Samospráva

KALENDÁR AKCIÍ

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1
1
2
1
3
4 5 6 7 8 9
2
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31