Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Základné údaje

Demografický vývoj v obci k 1.1. 2024

Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer.

Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru 2024 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná)  4795 obyvateľov, z toho 2275 mužov a 2520 žien.

Samostatný Cífer mal 4190 obyvateľov ( 1992 mužov a 2198 žien),
miestna časť Pác 366 ( 171 mužov a 195 žien) a 
miestna časť Jarná 239 ( 112 mužov a 127 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2023 sa v našej obci
narodilo 65 detí ( 33 chlapcov a 32 dievčat), v tom istom období
zomrelo 40 obyvateľov ( 22 mužov a 18 žien).

V samotnom Cíferi sa narodilo 57 detí ( 31 chlapcov a 26 dievčat),
v miestnej časti Pác sa narodilo 3 detí ( 0 chlapcov a 3 dievčatá),
v miestnej časti Jarná sa narodilo 5 detí ( 2 chlapci a 3 dievčatá).

V samotnom Cíferi zomrelo 36 obyvateľov ( 19 mužov a 17 žien),
v miestnej časti Pác zomreli 2 obyvatelia ( 1 muž a 1 žena),
v miestnej časti Jarná zomreli 2 obyvatelia ( 2 muži a 0 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2023 sa prisťahovalo 161 občanov ( 78 mužov a 83 žien) a odsťahovalo 79 občanov ( 34  mužov a 45  žien).

Počas dvanástich mesiacov uzavrelo manželstvo 52 párov (nielen v Cíferi).

Demografický vývoj v obci k 1.1. 2023

Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer.

Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru 2023 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná)  4688 obyvateľov, z toho 2220 mužov a 2468 žien.

Samostatný Cífer mal 4107 obyvateľov ( 1941 mužov a 2166 žien),
miestna časť Pác 360 ( 173 mužov a 187 žien) a 
miestna časť Jarná 221 ( 106 mužov a 115 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2022 sa v našej obci

 • narodilo 44 detí ( 24 chlapcov a 20 dievčat), v tom istom období,
 • zomrelo 44 obyvateľov ( 27 mužov a 17 žien).
 • V priebehu kalendárneho roka 2022 sa prisťahovalo 188 občanov ( 92 mužov a 96 žien) a odsťahovalo 72 občanov ( 40  mužov a 32  žien).
 • Počas dvanástich mesiacov uzavrelo manželstvo 34 párov (nielen v Cíferi).

Demografický vývoj v obci k 1.1. 2022

Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru 2022 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná)  4572 obyvateľov, z toho 2172 mužov a 2400 žien.

Samostatný Cífer mal 3993 obyvateľov ( 1895 mužov a 2098 žien),
miestna časť Pác 369 ( 176 mužov a 193 žien),
miestna časť Jarná 210 ( 101 mužov a 109 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2021 sa v našej obci:

 • narodilo 60 detí ( 30 chlapcov a 30 dievčat), v tom istom období
 • zomrelo 59 obyvateľov ( 27 mužov a 32 žien),
 • prisťahovalo 185 občanov ( 91 mužov a 94 žien),
 • odsťahovalo 78 občanov ( 40  mužov a 38  žien),
 • uzavrelo manželstvo 39 párov (nielen v Cíferi).

Demografický vývoj v obci k 1.1. 2021

Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer.

Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru 2021 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná)  4464 obyvateľov, z toho 2117 mužov a 2347 žien.

Samostatný Cífer mal 3895 obyvateľov (1840 mužov a 2055 žien),
miestna časť Pác 363 ( 175 mužov a 188 žien),
miestna časť Jarná 206 ( 102 mužov a 104 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2020 sa v našej obci:

 • narodilo 36 detí (15 chlapcov a 21 dievčat), v tom istom období,
 • zomrelo 38 obyvateľov ( 18 mužov a 20 žien),
 • prisťahovalo 117 občanov (55 mužov a 62 žien),
 • odsťahovalo 68 občanov ( 35 mužov a 33 žien),
 • uzavrelo manželstvo 23 párov (nielen v Cíferi).

Demografický vývoj v obci k 1.1. 2020

Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer.

Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru 2020 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná)  4417 obyvateľov, z toho 2102 mužov a 2315 žien.

Samostatný Cífer mal 3838 obyvateľov (1818 mužov a 2020 žien),
miestna časť Pác 373 ( 182 mužov a 191 žien),
miestna časť Jarná 206 ( 102 mužov a 104 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2019 sa v našej obci:

 • narodilo 44 detí (25 chlapcov a 19 dievčat), v tom istom období,
 • zomrelo 35 obyvateľov ( 18 mužov a 17 žien),
 • prisťahovalo 102 občanov (44 mužov a 58 žien),
 • odsťahovalo 64 občanov ( 37 mužov a 27 žien),
 • uzavrelo manželstvo 25 párov (nielen v Cíferi).

Demografické údaje k 1.1.2019

Obec Cífer spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná má k 1.1.2019 - 4370 obyvateľov (z toho 2088 mužov a 2282 žien).

Cífer - 3805 obyvateľov (1806 mužov a 1999 žien),
miestna časť Pác - 366 obyvateľov (183 mužov a 183 žien),
miestna časť Jarná - 199 obyvateľov (99 mužov a 100 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2018 sa v našej obci:

 • narodilo 38 detí (17 chlapcov a 21 dievčat),
 • zomrelo 42 obyvateľov (26 mužov a 16 žien),
 • sobáše uzavrelo 38 manželských párov,
 • prisťahovalo sa 142 občanov (62 mužov a 80 žien),
 • odsťahovalo sa 78 občanov (38 mužov a 40 žien).

Základné údaje o obci

Obec Cífer spolu s pridruženými časťami Pác a Jarná je najväčšou obcou Trnavského okresu. Leží v jeho juhozápadnej časti. Katastrálne územie Cífer má rozlohu 2234 ha (bez Jarnej a Páce). Susedí s katastrálnymi územiami obcí Ružindol, Hrnčiarovce, Zeleneč, Slovenská Nová Ves, Čataj, Igram, Kaplna, Báhoň a Jablonec. Obec leží medzi dvomi dôležitými dopravnými trasami: cestnou a železničnou - medzi Trnavou a Bratislavou. V obci je vysoko rozvinuté poľnohospodárstvo, strojárska a potravinárska výroba.
Obec Cífer leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny v plytkej úvalinnej doline potoka Gidra. Nadmorská výška obce je 147 m n. m., širšie okolité územie je v rozmedzí 140 – 165 m n. m.

Miestna časť Pác

Miestna časť Pác bola a je malou obcou ležiacou na potoku Gidra, asi 2 km juhovýchodne od Cífera. Tvorí ju 158 domov a žije v nej 347 obyvateľov. Jeho katastrálne územie má rozlohu 538 ha. Od roku 1974 je súčasťou Cífera. Vedľa obce sa nachádza rekreačné stredisko spolu s kúpaliskom. V tesnej blízkosti obce prechádza diaľnica D61. V obci prevažuje poľnohospodárska výroba.

Miestna časť Jarná 

Ležiaca asi 2 km severozápadne od Cífera na potoku Gidra proti jeho prúdu, je malou dedinkou. Pozostáva zo 116 domov a žije tu 180 obyvateľov. Jej katastrálne územie má rozlohu 216 ha. Obec mala postupe štyri názvy: Dajta, Gocnod, Bozelechov a Jarná. V roku 1974 sa stala Jarná súčasťou Cífera. V obci prevažuje poľnohospodárska výroba. 

Klimatické pomery

Územie Cífera zaraďujeme do klimaticky teplej oblasti. Podnebie je mierne suché, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v rozpätí od 9-10°C. Najchladnejším mesiacom je január, keď je priemerná teplota vzduchu -2°C. Najteplejším mesiacom je júl, keď teplota dosahuje 20°C. Priemerný počet dní s maximálnou teplotou 25°C a viac je sedemdesiat. Dĺžka slnečného svitu je 2000 hodín ročne. Územie Cífera patrí v rámci Slovenska do oblasti s malým úhrnom zrážok. Priemerný úhrn zrážok je 555 mm. Najchudobnejším obdobím na zrážky je koniec zimy a začiatok jari. Letné obdobie je na zrážky najvýdatnejšie. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je viac ako štyridsať.

Hydrologické pomery

Územie Cífera patrí z hydrologického hľadiska do povodia riečok Gidra a Ronava. Povodie Gidry leží v Malých Karpatoch a Trnavskej pahorkatine. Gidra má plochu povodia 80,27 km2 a jej priemerný ročný prietok je 0,85 m3.s-1. Ronava má plochu povodia 15,52 m2 a jej priemerný ročný prietok je 0,050 m3.s-1.

Pedologické pomery

Na katastrálnom území Cífera sa vyskytujú naše najúrodnejšie genetické typy pôd, ktorých agronomickú hodnotu znižuje nedostatok vlahy počas vegetačného obdobia. Vyskytujú sa tu černozeme, degradované černozeme, černozeme karbonátové a hnedozeme. Podľa geomorfologického členenia patrí územie Cífera do oblasti Podunajskej nížiny, podcelku Trnavskej pahorkatiny a do jej časti trnavskej sprašovej tabule.