Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

adresa :               Námestie A. Hlinku 31 , 919 43 Cífer
tel:                      033/ 55 99 132
mobil OU :          0911 940 637
mobil Starosta :  0915 930 737 
email :                 sekretariat@cifer.sk

Fakturačné údaje:
Obec Cífer
Námestie A. Hlinku 31
919 43 Cífer
IČO :                    00312347
DIČ :                    2021133697

 

Stránkové hodiny

Pondelok -  7.30 - 11.30         12.00 - 15.00
Utorok -            nestránkový deň
Streda -      7.30 - 11.30         12.00 - 16.30
Štvrtok -           nestránkový deň
Piatok -      7.30 - 11.30          12.00 - 13.00

 

 

Ako sa k nám dostanete

Hlásenie v miestom rozhlase

Pondelok -      15.30 h
Streda -           09.00 h a 16.30 h
Piatok -           10.30 h

Kontakty

 • Mgr. Maroš Sagan, PhD. - starosta                             
  tel.: 0915 930 737                       
  e-mail: starosta@cifer.sk
 • Ing. Alena Gergelová - hlavná kontrolórka                                                         
  e-mail: kontrolor@cifer.sk 
 • Mgr. Michaela Strakošová - stavebné a životné prostredie           
  tel.: 0915 930 747                       
  e-mail: strakosova@cifer.sk
 • Ing. Daniela Pinkasová - podateľňa, pokladňa, majetok                                                   
  e-mail: sekretariat@cifer.sk 
 • Ing. Martina Habiňáková - podateľňa, kultúra, knižnica
  tel.: 0904 253 975                                                         
  e-mail: habinakova@cifer.sk
 • Svetlana Szudová - účtovníctvo, rozpočet, výkazníctvo, personalistika a mzdy
  tel.: 0910 546 382
  e-mail: szudova@cifer.sk
 • Mária Suchánová - rozpočet, fakturácia, školstvo
  tel.: 0910 546 382
  e-mail: suchanova@cifer.sk
 • Mgr. Adriána Chalupková - správa miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO
  tel.: 0911 859 191
  e-mail: chalupkova@cifer.sk
 • Bc. Denisa Dobšovičová - matrika, evidencia obyvateľov, správa daní a poplatkov
  tel.: 033/ 5586630
  Pre vystavenie prvopisu Úmrtného listu na základe listu o prehliadke mŕtveho, mimo stránkové dni, volajte na tel. č. 0903 433 436.
  e-mail: dobsovicova@cifer.sk
 • Mgr. Ing. Miriam Gašpárková - cintoríny
  e-mail: gasparkova@cifer.sk
 • Ing. Alena Olšová - sociálna agenda, zmluvy, www stránka, OZ
  tel.: 0903 433 431
  e-mail: olsova@cifer.sk
 • Peter Bobek - Služby Cífer s.r.o, stavebná činnosť   
  tel.: 0911 186 100         
  e-mail: bobek@cifer.sk
 • Vladimír Gross - údržba obecného majetku a komunikácií                 
  tel.: 0911 276 329