Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

01 Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 430x | 12.06.2015

02 Splnomocnenie Stiahnuté: 612x | 12.06.2015

DA01 Evidenčný list psa Stiahnuté: 532x | 12.06.2015

DA02 Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa ... r. 2017 Stiahnuté: 568x | 18.01.2017

DA03 Poučenie na vyplnenie priznania 2017 Stiahnuté: 332x | 18.01.2017

DA04 Potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 328x | 12.06.2015

DA05 Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 379x | 07.04.2017

DA06 Oznámenie k určeniu miestneho poplatku za KO - FO - r. 2017 Stiahnuté: 409x | 07.04.2017

DA07 Oznámenie k určeniu miestneho poplatku za KO - PO - r. 2017 Stiahnuté: 407x | 07.04.2017

DA08 Ohlásenie o vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia Stiahnuté: 364x | 07.04.2017

DA09 Hlásenie k dani z ubytovania Stiahnuté: 347x | 07.04.2017

DA10 Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad Stiahnuté: 492x | 07.04.2017

DA11 Oznámenie zmeny adresy pre daňové účely Stiahnuté: 359x | 19.04.2017

DOT01 Žiadosť a vyúčtovanie dotácií - vo worde Stiahnuté: 506x | 12.06.2015

DOT02 Žiadosť a vyúčtovanie - mimoškolská činnosť - vo worde Stiahnuté: 383x | 12.06.2015

DOT03 VZN 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 399x | 12.06.2015

DOT04 Dodatok č.2 k VZN č. 6/2012 Stiahnuté: 393x | 12.06.2015

EO01 Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 398x | 18.07.2016

EO02 Návrh na zrušenie prechodného pobytu Stiahnuté: 303x | 18.07.2016

ES01 Žiadosť o určenie súpisného/orientačného čísla Stiahnuté: 378x | 26.01.2017

Stránka