Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Školstvo

MATERSKÁ ŠKOLA CÍFER web: https://mscifer.edupage.org/

ZÁKLADNÁ ŠKOLA CÍFER web: https://zscifer.edupage.org/

Školská jedáleň web: http://www.skolskajedalencifer.sk/

ZRPŠ pri ZDŠ v Cíferi web: https://zrpscifer.webnode.sk/

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA CÍFER web: https://www.zuscifer.sk/

Na začiatku školského roku 2014/2015 začala svoju činnosť v priestoroch Základnej školy v Cíferi novozaložená Základná umelecká škola v Cíferi, ktorá nadviazala na činnosť elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy vo Voderadoch. Základná umelecká škola je inštitúcia spadajúca do siete škôl regionálneho školstva a jej zriadenie a prevádzkovanie je takzvanou originálnou kompetenciou obcí, podobne ako v prípade materskej školy. Jej financovanie je zabezpečené štátom, a to prostredníctvom navýšenia financií pochádzajúcich z podielu dane z príjmov fyzických osôb zasielaných každomesačne obciam.