Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Organizácie a združenia

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA V CÍFERI   ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KLUBU DÔCHODCOV V CÍFERI   ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V CÍFERI
         

SPOLOK logo SPH
PRIATEĽOV
HUDBY

  pečaťOBČIANSKE ZDRUŽENIE
CZIFFER
  MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ V CÍFERI

 

Organizácie a združenia v obci Cífer

Súčasný stav rozvoja obce Cífer a jeho miestnych častí Jarná a Pác vo všeobecnosti a v oblasti kultúry zvlášť je potrebné vnímať v ich historickom kontexte. Ideálnym východiskom preň je práca kolektívu autorov - monografia o Cíferi, ktorá vyšla v roku 1991 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Cíferi. Vedúcou osobnosťou tohto kolektívu bol cíferský rodák Ing. Ladislav Bernadič. Vo svetle tohto diela, pre súčasný vysoký stupeň kultúrnych aktivít v našej obci, boli rozhodujúce bohaté tradície:

  • výšivkárstvo (Spolok Izabella s vedúcou výšivkárskej dielne v Cíferi Máriou Hollóssyovou, čestnou občiankou obce Cífer in memoriam),
  • ochotníckeho divadla, pestované vo vtedajších spolkoch (Mariánska kongregácia, Jednota Orol, TJ Sokol, Dobrovoľný hasičský zbor, Miestny odbor Matice slovenskej, Dramatický krúžok Janka Palárika a ďalšie),
  • dychovej hudby (jej zrod sa datuje na rozhraní 19. a 20. storočia. Najväčšie úspechy dosiahla koncom dvadsiateho a v tridsiatych rokoch minulého storočia v rámci Jednoty Orol, pod vedením kapelníka Ladislava Čechoviča),
  • speváckeho zboru (založený v roku 1935, pôsobí doteraz),
  • hudobne - folklórne tradície (ich nositeľom je t.č. Folklórna skupina Cífer),
  • ovocinárske (t.č. Zväz záhradkárov) a ďalšie.

Každé z nich by si zaslúžili osobitné spracovanie, resp. doplnenie nových poznatkov do vyššie spomenutej monografie. 
Spracované na základe podkladov MUDr. Viliama Hafnera