Obec Cífer
Cífer
rozšírené vyhľadávanie

OZ CZIFFER

pečaťObčianske združenie Cziffer vzniklo v roku 2003 ako nezisková organizácia za účelom podpory aktivít smerujúcich k rozvoju kultúry a historického povedomia občanov Cífera. V začiatkoch sa venovalo najmä záchrane, rekonštrukcii nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok a pamätných objektov v katastri obce Cífer.

V súčasnosti činnosť OZ Cziffer vychádza zo štyroch hlavných pilierov:

  • Záchrana a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok,
  • Cíferské ochotnícke divadlo,
  • Zvýšenie kvality životného prostredia,
  • Propagácia vyšívania a súťaž Márie Hollósy vo vyšívaní.
 

1. Záchrana a rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

Prvotnou aktivitou bolo osadenie informačných tabúľ v obci. V roku 2017 sa skončila trojročná rekonštrukcia kaplnky na starom cintoríne v Cíferi. Kaplnka dostala nové okná, izoláciu, vnútornú omietku, omietky okolo okien, prebehla reštaurácia oltára, elektroinštalačné práce, vymaľovanie vnútra kaplnky, špárovanie z vonkajšej strany. Budú osadené nové vchodové dvere.

2. Cíferské ochotnícke divadlo

V obci je od roku 2011 aktívne Cíferské ochotnícke divadlo („COD“). Jej členovia vystupujú najmä s autorskými dielami, ktoré častokrát vychádzajú z cíferských reálií. Od roku 2015, kedy sa COD stalo členom OZ Cziffer, každoročne sa koná ochotnícky festival Mokré divadlo. V tom istom roku ochotníci zaviedli aj tradíciu pochovávania basy, ktorá v Cíferi predtým nebola.

3. Zvýšenie kvality životného prostredia

Projekt sadenia líp na ceste do Hája vznikol v januári 2016. Celkovo bolo vysadených 61 stromkov. Bohužiaľ, do júla 2018 bolo už vyše 20% stromkov zničených. Koncom júna 2018 sme do veže cíferského kostola osadili časovú schránku s informáciou o projekte sadenia líp na Hájskej. Časová schránka je správou pre našich nasledovníkov, ktorí budú v Cíferi žiť v roku 2116. Do schránky sme vložili správu o aktuálnom stave výsadby,čiernobiele fotografie skupín dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s výsadbou a dve čísla Cíferpressu. Fotografie v archívnej kvalite sú zhotovené klasickou fotochemickou cestou, čo zaručuje ich trvanlivosť. Na zadnej strane sú uvedené mená dobrovoľníkov. Výsadby sa celkovo zúčastnilo 15 skupín dobrovoľníkov, väčšinou to boli rodinné tímy.

4. Súťaž Márie Hollósy vo vyšívaní

V roku 2017 OZ Cziffer vydalo publikáciu Katalóg ornamentov z Cífera a zorganizovalo prvý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní. Cieľom je podporiť a obnoviť tradíciu vyšívania na Slovensku.

Dobrovoľníci, ktorí chcú svoj čas zmysluplne venovať niečomu, čo tu po nás ostane pre budúce generácie, nás môžu kontaktovať na mailovej adrese ozcziffer@gmail.com.

Obec