Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Spolok priateľov hudby

SPH_logo

Hnutie Kruhov priateľov hudby (pôvodný názov) začalo v 60. rokoch 20. storočia ako jeden z nástrojov na sprostredkovanie účasti čo najširšieho okruhu poslucháčstva pre novovznikajúce hudobné telesá. Propagátorom a podporovateľom tohto hnutia bola na bývalom Povereníctve kultúry pani Anna Kovářová, neskoršia zakladateľka a riaditeľka Štátnej filharmónie v Košiciach.

Prvý Kruh priateľov hudby (KPH) vznikol v Nitre a po jeho vzore v roku 1961 aj v Humennom, pri zrode ktorého som bol aj ja. Postupne vznikali KPH aj v ďalších mestách na Slovensku a ukázalo sa, že ich prácu treba koordinovať. Tejto funkcie sa ujala hudobná agentúra Slovkoncert v Bratislave (terajšie Hudobné centrum) a vznikla pri ňom Rada pre činnosť KPH. Jej prvou predsedníčkou sa stala národná umelkyňa pani Mimi Kišoňová-Hubová.

Kruhy priateľov hudby (neskôr premenované na Spolky priateľov hudby – SPH) za socializmu nemali právnu subjektivitu a fungovali ako voľné združenia pri existujúcich kultúrnych zariadeniach a inštitúciách. Napríklad v Humennom to bolo Mestské kultúrne a spoločenské stredisko.

Po návrate z Humenného do Cífera (v roku 1982) som bol „vyzbrojený“ už vyše dvadsaťročnými skúsenosťami práce v SPH. Po odovzdaní do užívania nového domu kultúry som sa pokúsil s členmi Cíferského speváckeho zboru založiť SPH aj v Cíferi. Stalo sa tak v roku 1985 aj vďaka pochopeniu a podpore vtedajšieho predsedu MNV Jaroslava Valku. SPH vznikol pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku (zriaďovateľ MNV Cífer) a už v roku 1986 sa uskutočnil I. ročník Cíferskej hudobnej jari. Predsedom SPH som sa stal ja, MUDr. Viliam Hafner. Táto situácia pokračovala aj po Nežnej revolúcii a vzniku Obecného úradu v Cíferi, až do 9. apríla 2017. Vtedy sa uskutočnilo zakladajúce Valné zhromaždenie SPH a tento sa zmenil na Občianske združenie Spolok priateľov hudby v Cíferi. Za predsedu bol zvolený MUDr. Viliam Hafner a za dvoch členov predsedníctva Dušan Caja a Margita Tóthová. Stanovy občianskeho združenia boli schválené Ministerstvom vnútra SR 17. marca 2017. Uverejňujeme ich v plnom znení, spolu s logom SPH a plánom práce na rok 2017.

MUDr. Viliam Hafner,
predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

STANOVY SPH

Koncerty v roku 2019

OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi, Obec Cífer a Rímskokatolícky farský úrad v Cíferi Vás pozývajú na koncerty XXXIV. CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI, ktorá sa uskutočňuje
v Roku Milana Rastislava Štefánika, v roku 30. výročia Nežnej revolúcie, v Roku Jozefa Bernadiča v Cíferi, v roku 110. výr. nar. Daniela Bullu, čestného občana obce Cífer in memoriam, v roku 105. výr. nar. Otílie Slovákovej, čestnej občianky obce Cífer, a v roku životného jubilea 80 rokov Mariána Bullu, čestného občana obce Cífer,
pod záštitou starostu obce Cífer Mgr. Maroša Sagana, PhD. a s finančnou podporou Obce Cífer a Trnavského samosprávneho kraja.

 1. Otvárací koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari, Slovenský komorný orchester (Ewald Danel – umelecký vedúci) 14. apríl 2019 o 18.00 h, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi (fotogaléria)
 2. Koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari, Organový koncert, Marek Vrábel – organ, Tomáš Šelc – basbarytón, 28. apríl 2019 o 16.00 h, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 3. Koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari, Koncert renesančnej hudby, Komorné združenie Autentiko: Suzanne van der Helm (Holandsko) – spev, dobové flauty, Július Šoška – husle, viola, Andrea Tkáčová – spev, husle, Ivana Zemáneková – violončelo, 5. máj 2019 o 16.00 h, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 4. Koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari, Mucha Quartet (Juraj Tomka – umelecký vedúci), 19. máj 2019 o 16.00 h, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 5. Záverečný koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari, Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, Marián Šipoš – dirigent, 26. máj 2019 o 16.00 h, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi

2019

Koncerty v roku 2018

 1. Trojkráľový koncert, DH Drietomanka, 7. 1. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela
 2. Otvárací koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari, Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, Mucha Quartet, 25. 3. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela (fotogaléria)
 3. Koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari, Zakhariya music, Mykhaylo Zakhariya – cimbal, Dana Zakhariya – klavír, 8. 4. 2018, Dom kultúry Cífer
 4. Koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari, Cello and Harp, Katarína Turnerová – harfa, Eugen Prochác – violončelo, 22. 4. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela
 5. Koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari, Ensamble Musica per voi, Klaudia Vašinová – soprán, Jozef Čuban – gitara, Chan Yuk Fan (Hongkong) – gitara, 6. 5. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela
 6. Záverečný koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari, Vox Aurumque a spevácky zbor z USA, 13. 5. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela
 7. Otvárací koncert 21. ročníka Jesenného cyklu koncertov, Vox Aurumque, 23. 9. 2018, Kostol sv. apoštolov Petra a Pavla, Pác
 8. Koncert 21. ročníka Jesenného cyklu koncertov, Lento Ad Astra, Erik Rothenstein – barytónový, altový saxofón, Zita Slavíčková – klavír, 21. 10. 2018, Dom kultúry Cífer
 9. Koncert pedagógov ZUŠ Ladislava Kupkoviča v Cíferi, 28.10.2018, DK Cífer (fotogaléria)
 10. Záverečný koncert 21. ročníka Jesenného cyklu koncertov, Gregoriana, 18. 11. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela (fotogaléria)
 11. Adventno-vianočný koncert, Miešaný spevácky zbor CANTUS, 23. 12. 2018, Kostol sv. Michala Archanjela

Koncerty v roku 2017

 1. Trojkráľový koncert DH Gloria, 8. 1. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 2. Komorný súbor Ad Libitum, 9. 4. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 3. Bratislavské gitarové kvarteto, 23. 4. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 4. Organový koncert, 7. 5. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 5. Trio Sen Tegmento, 21. 5. 2017, Dom kultúry v Cíferi
 6. Trnavský komorný orchester, 28. 5. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 7. Noc hudby, 17. 6. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 8. Vox Aurumque a Nittedal Bygdekor (Nórsko), 24. 9. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
 9. Československé komorné duo, 22. 10. 2017, Dom kultúry v Cíferi
 10. Duo Charis, 19. 11. 2017, Dom kultúry v Cíferi
 11. Adventno-vianočný koncert, 17. 12. 2017, Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi

vaša reklama