Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Pamätihodnosti

Na zasadnutí kultúrnej komisie dňa 30.10.2013 bol navrhnutý zoznam pamätihodností obce Cífer, ktorý bol predložený poslancom na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pamiatky, hnuteľné aj nehnuteľné, ktoré nie sú evidované štátom ako kultúrne pamiatky, môžu byť evidované ako pamätihodnosti obce. Zoznam pamätihodností bude evidovaný v obecnom múzeu a bude sa priebežne dopĺňať.

Zoznam pamätihodností obce Cífer bol schválený na zasadnutí OZ dňa 7.11.2013 uznesením č. 230/8/2013, doplnený uzn. 96/9/2016 zo dňa 13.12.2016 a uzn. 34/3/2017 zo dňa 6.4.2017):

Zoznam pamätihodností s fotografiami a krátkym popisom

1.    NEHNUTEĽNÉ PAMÄTIHODNOSTI

 • Rímsko-katolícky Kostol sv. Michala z roku 1936
 • Rímskokatolícka fara z roku 1812
 • Kríž z roku 1807
 • Neogotická kaplnka z 2.polovice 19.storočia (na cintoríne)
 • Socha sv. Vendelína z roku 1755 na Vendelínskej ulici
 • Socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1799 (pred kostolom)
 • Socha Panny Márie – Immaculaty z roku 1876 (pred kostolom)
 • Kríž z roku 1865 (na Výhone)
 • Kríž z roku 1865 (na ceste do Kaplnej)
 • Pomník padlým v 1. svetovej vojne z roku 1928 – autor Alois Rigele
 • Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1735
 • Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie zo 17.storočia
 • Kaplnka sv. Františka z druhej polovice 17.storočia
 • Kaplnka sv. Cyrila a Metoda z roku 1944
 • Kostol sv. Petra a Pavla z 13.storočia na Páci
 • Zvonica z roku 1906 na Páci
 • Starý židovský cintorín v Cíferi
 • Nový židovský cintorín v Cíferi
 • Kaštieľ malý v Cíferi
 • Kaštieľ veľký v Cíferi s priľahlým parkom
 • Stodola na fare v Cíferi
 • Starý cintorín v Cíferi
 • Budova bývalej Orlovne v Cíferi
 • Budova bývalej Sokolovne v Cíferi
 • Kostol sv. Prokopa v Jarnej
 • Mlyn Dopjerovcov v Jarnej
 • Socha Sv. Jána Nepomuckého v Jarnej
 • Socha Sv.  Vendelína v Jarnej
 • Kríž oproti kostolu v Jarnej
 • Kríž na cintoríne v Jarnej
 • Kríž na cintoríne na Páci
 • Kríž pri kostole na Páci
 • Kríž na dolnom konci na Páci
 • Socha sv. Ambróza na Páci
 • Socha Panny Márie Bolestnej s mŕtvym Kristom v náručí (tzv. pieta)
 • Socha sv. Jozefa z roku 1937 - – autor Alois Rigele
 • Náhrobok Anny Makripodáriovej
 • Hospodárska budova bývalého majera (t. č. telocvičňa pri Základnej škole)
 • Budova železničnej stanice (vyradená zo zoznamu uzn. 96/9/2016 zo dňa 13.12.2016)

2.    HNUTEĽNÉ PAMÄTIHODNOSTI

 • Výšivky z dielne Márie Hollósy
 • Kamaldulská biblia /t.č. uložená v arcibiskupskom archíve v Trnave / 
 • Cíferská farská kronika
 • Pácka cirkevná kronika
 • Organ v kostole na Páci
 • Sekvojovec mamutí v parku
 • Veršovaný popis Cífera z roku 1813
 • Popisy duší farnosti Cífer od Jozefa Kubániho 

3.    NEHMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI

 • Cíferské nárečie
 • Cíferský kroj