Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Prenájom športovísk

Viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy

Rezervácia ihriska s umelou trávou (24 hodín vopred): 

Cenník prenájmu:

BEZPLATNE - pre deti a študentov v sprievode dospelej osoby
Dospelí:
5,- € / hodina - pre občanov obce Cífer, m.č. Jarná a m.č. Pác
7,- € / hodina - pre ostatných
Príplatok:
3,-€ / hodina - za osvetlenie

Nájomné za ihrisko sa hradí v hotovosti v pokladni Obecného úradu. Pri osobnej alebo telefonickej rezervácii do troch dní od nahlásenia rezervácie.

Športová  hala - ul. Marka Čulena 

rezervácie - telefonicky na čísle 0903 795 342

Cenník prenájmu:

8,50 € / hodina - pre deti a študentov v sprievode dospelej osoby 
30,- € / hodina - pre dospelých občanov obce Cífer, m.č. Jarná a m.č. Pác
45,- € / hodina - pre cudzie kluby a ostatných dospelých mimo Cífera