Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Traktor s príslušenstvom

Celkové náklady projektu: 14 540,00 EUR
Stav projektu: Realizácia

Názov projektu:               Traktor s príslušenstvom

Kód projektu:                  NFP309070BFK9

Dĺžka trvania:                  11 mesiacov

Začiatok realizácie:         08/2021

Ukončenie realizácie:      06/2022

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sprostredkovateľ:            Poľnohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy:                       MAS_080_7.4/3

Operačný program:         Program rozvoja vidieka 2014-2020

Prioritná os:                     07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Konkrétny cieľ:                7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Celkové náklady:             14 540,00 EUR

Z toho výška dotácie:      14 540,00 EUR (100%)

Spoluúčasť obce:                      0,00 EUR

 

Popis projektu:

Hl. cieľom projektu s názvom „Traktor s príslušenstvom je „Podpora investícií súvisiacich so zvyšovaním kvality života obyvateľov  v obci Cífer“.
Dátum vloženia: 28. 4. 2022 15:54
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2023 11:47
Autor: Obec Cífer 4