Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Parkovisko pre bicykle v areáli ZŠ Cífer

Nové prístrešky pre bicykle

Z dotácie sa v areáli školy vybudovali dva kryté prístrešky na uzamknutie bicyklov a osadili sa nové, modernejšie stojany pred budovu školy.
Celkové náklady projektu: 31 946,40 EUR
Stav projektu: ukončený 03/2023

Názov projektu:               Parkovisko pre bicykle v areáli základnej školy, Cífer

Dĺžka trvania:                  2 mesiace

Začiatok realizácie:         007/2022

Ukončenie realizácie:      08/2022

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Názov výzvy:                   Výzva 2021 - Školy, Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov

Cieľ výzvy:                      Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí.

Celkové náklady:            31 946,40 EUR

Z toho výška dotácie:     30 000,00 EUR  

Spoluúčasť obce:              1 946,40 EUR

 

Popis projektu:

Cíferská základná škola má dlhodobo problém s poddimenzovanou kapacitou parkovacích miest na bezpečné odloženie bicyklov. Pôvodné stojany navyše nespĺňanú súčasné normy.

Zriaďovateľ ZŠ sa preto rozhodol využiť výzvu Ministerstva dopravy a výstavby zameranú na cykloinfraštruktúru v areáloch škôl. S projektom sme uspeli a z dotácie sana jar 2023 vybudovali dva otvorené prístrešky pre bicykle vybavené novými stojanmi (každý s kapacitou 20 bicyklov) s možnosťou kamerového monitoringu (nie je súčasťou rozpočtu) a do podlubia školy sa osadili nové stojany pre ďalších 50 bicyklov.

Staré stojany sa tiež rozmiestnia v areáli školy pre prípad veľkého vyťaženia kapacít.

Dátum vloženia: 28. 3. 2023 17:37
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2023 10:04
Autor: Obec Cífer 4