Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zelená infraštruktúra v zastavanom území - Cífer, (Výsadby na ul. M.R. Štefánika)

Ide to aj bez závlahy. Krásne rozrastený suchovzdorný záhon s kvitnúcou perovskiou, júL 2023

Z dotácie sme vysadili trvalkové záhony a stromoradie okrasných hrušiek na ulici M.R.Štefánika
Celkové náklady projektu: 5247.00 EUR

Názov projektu:               Zelená infraštruktúra v zastavanom území - Cífer

Začiatok realizácie:         09/2021

Ukončenie realizácie:      12/2021

Poskytovateľ:                   Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľ:            Slovenská agentúra životného prostredia

Názov výzvy:                    Dotácia z Environmentálneho fondu SR

Názov programu:             Program obnovy dediny 2021

Celkové náklady projektu:     5 247.00 EUR

Z toho výška dotácie:            4 984,65 EUR

Spoluúčasť obce:                      262,35 EUR

 

Popis projektu:
Predmetom projektu bola výsadba zelenej infraštruktúry na ulici M.R. Štefánika ako adaptačné opatrenie na zmiernenie dopadov zmeny klímy v zastavaných územiach a podpora biodiverzity v intraviláne obce. Na ulici M.R. Štefánika bolo vysadených 20 ks stromov okrasnej hrušky (bez plodov) a 686 ks trvaliek v okrasných záhonoch v úseku medzi odbočkami na Vendelínsku až Družstevnú ulicu. Zároveň, tam, kde to bolo možné, boli obnovené odvodňovacie rigoly popri ceste (nad rámec projektu).

Dotácia bola použitá tak, aby sa zakúpilo čo najviac výsadbového materiálu. Doplnkový sadovnícky materiál (fólia proti burine, oddeľovače trávnika, kamene) a zemné práce (obnova odvodňovacích rigolov) hradila obec. Na zamulčovanie záhonov bola použitá štiepka vyrobená obecnou drvičkou.

Výsadba a finálna úprava záhonov bola zrealizovaná našimi šikovnými dobrovoľníkmi =)

 

Druhová skladba záhonov:

 - Zemolez lesklý (na vytvorenie nízkeho živého plota tesne popri chodníkoch)

 - Fakľovka

 - Perovskia (fialovo kvitnúca, aromatická, medonosná, okrasná striebristým listom aj kvetom)

 - Svíb biely "Sibirica" (krík s červenými konárikmi, okrasný najmä v zime)

 - Kostrava "Mairei" (okrasná tráva)

 - Rozchodník nádherný (malý záhon pred Lipou)

 - Čistec vlnatý (malý záhon pred Lipou)

Dátum vloženia: 4. 1. 2023 12:10
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 1. 2024 13:51
Autor: Obec Cífer 4