Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

2017 - Školská telocvična v obci Cífer - podklady

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

VV- bleskozvod - excel

VV - hrubá montáž - excel

výkaz drevených prvkov konštrukcie č. 1
výkaz drevených prvkov konštrukcie č. 2
výkaz drevených prvkov konštrukcie č. 3

Architektúra

1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf, 6.pdf, 7.pdf, 8.pdf, 9.pdf, 10.pdf, 11.pdf, 12.pdf, 13.pdf, 14.pdf, 15.pdf, 16.pdf, TS-RPD-Cífer.pdf

Elektro

G18-E-503 MODEL.pdf
G18-E-504 MODEL.pdf
G18-E-505 MODEL.pdf
G18-E-506 MODEL.pdf
G18-E-507 MODEL.pdf
G18-E-508 MODEL.pdf

Plyn

P-1.pdf
P-2.pdf
P-3.pdf
P-4.pdf
P-5.pdf
P-6.pdf
P-TS.pdf

Požiarna ochrana

PBS_1NP_sport.hala_Cifer_RP.pdf
PBS_2NP_sport.hala_Cifer_RP.pdf
PBS_SIT_sport.hala_Cifer_RP.pdf
PBS_TS_sport.hala_Cifer_RP.pdf
PBS_vypocty_sport.hala_Cifer_RP.pdf

Slaboprúd

EPS, HSP, CCTV, EZS, SCS Cifer.1np.pdf
EPS, HSP, CCTV, EZS, SCS Cifer.2np.pdf
obálka.pdf
TS- slaboprúd.pdf
výkaz CCTV.pdf
výkaz EPS.pdf
výkaz EZS.pdf
výkaz HSP.pdf
výkaz SCS.pdf

Statika - betón

S01.pdf, S02.pdf, S03.pdf, S04.pdf, S05.pdfS06.pdf, S07.pdf, S08.pdf, S09.pdf, S10.pdfS11.pdf, S12.pdf, S13.pdf, S14.pdf, S15.pdfS16.pdf, S17.pdf, S18.pdf, S19.pdf, Ts_RP.pdf

Statika - drevo

DK01.pdf
DK02.pdf
DK03.pdf
DK04.pdf
DK05.pdf
DK06-DK11.pdf
DK12.pdf
DK13.pdf
DK14.pdf
OBSAH.pdf
OBSAH2.pdf
SHC_tech.pdf
TIT.STR.pdf

UK

UK-1.pdf
UK-2.pdf
UK-3.pdf
UK-4.pdf
UK-5.pdf
UK-6.pdf
UK-TS.pdf

VZT

VZT_01.pdf
VZT_02.pdf
VZT_03.pdf
VZT_04.pdf
VZT_špecifikácie_Cífer_telocvičňa.xls - excel
VZT_technická_správa_Cífer_rp.doc - word

ZTI

ZTI-1.pdf, ZTI-2.pdf, ZTI-3.pdfZTI-4a.pdf,  ZTI-4b.pdf, ZTI-5.pdf, ZTI-6.pdf, ZTI-7.pdf, ZTI-8.pdfZTI-10.pdfZTI-TS.pdf

Výkaz - výmer - Hala hrubá stavba.pdf

Výkaz - výmer - Hala hrubá stavba.xls - excel