Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Plán kultúry v roku 2024

šarlota

Dátum/Podujatie/Organizátor/Miesto

Január
1.1. NOVOROČNÝ BEH, Obec Cífer
1.1. VENI SANCTE - vzývanie Ducha Svätého, Farský úrad v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
6.1. POŽEHNANIE DOMOV - koleda
13.1. 9. FARSKÝ BENEFIČNÝ PLES, Farský úrad v Cíferi, DK Cífer
20.1. XXI. OBECNÝ PLES V SPOLUPRÁCI SO ZUŠ, Obec Cífer, ZUŠ v Cíferi, DK Cífer
27.1. FAŠIANGOVÁ TANEČNÁ ZÁBAVA, MO MS v Cíferi, DK Cífer
Február
3.2.  PLES - FUTBALISTI ZO SENCA, DK Cífer
3.2.  VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA, DHZ Cífer, Hasičská zbrojnica
10.2. PLES ZRPŠ ZŠ, ZRPŠ ZŠ Cífer, DK Cífer
10.2. FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD PO DEDINE, FSk Cífer
10.2. FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, OZ Pácan, Obec Cífer, DK Pác
11.2. POCHOVÁVANIE BASY, COD, DK Cífer
13.2. ODBORNÁ DEGUSTÁCIA VÍN, ZO SZZ v Cíferi, DK Cífer
14.2. POPOLCOVÁ STREDA
17.2. STRETNUTIE S JUBILUJÚCIMI MANŽELMI (50 rokov) pri príležitosti Národného týždňa manželstva, Obec Cífer, Farský úrad v Cíferi, DK Cífer 
17.2. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - SHIRLEY VALENTINE, Obec Cífer, DK Cífer
20.2. PING-PONGOVÝ TURNAJ, OZ Gocnog, DK Jarná
22.2. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA, Obec Cífer, DK Cífer
24.2. Výstava vín v Cíferi - 32. ročník, ZO SZZ v Cíferi, DK Cífer
Marec
4.3. - 8.3. JARNÉ PRÁZDNINY (Trnavský kraj)
9.3. ŠACHOVÝ ZÁPAS, Šachový klub Cífer, V. kaštieľ
10.3. ŠACHOVÝ ZÁPAS, Šachový klub Cífer, V. kaštieľ
10.3. POSEDENIE K MDŽ, OZ Pácan, Obec Cífer, DK Pác
14.3. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA, Klub dôchodcov v Cíferi, DK Cífer
16.3. CÍFERSKÁ BURZA, Obec Cífer, DK Cífer
16.3. BESEDA O KNIHE ANNA, Obec Cífer, Veľký kaštieľ
17.3. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE KLIMAKTÉRIUM 2, Obec Cífer, DK Cífer
24.3. VYNÁŠANIE MORENY A NOSENIE LETEČKA, FSk Cífer, Obec Cífer, Veľký kaštieľ
24.3. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE STRATENEC A NÁJDENÁ, Kaplná mladých, obec Cífer, DK Cífer
26.3. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA, ZO JDS Cífer, DK Cífer
28.3. - 2.4. VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
29.3. KRÍŽOVÁ CESTA ULICAMI OBCE, Farský úrad v Cíferi
Apríl
12.4. MEMORIÁL JOZEFA KRIVIČKU (2. ročník), Klub Petang hrám pre radosť
13.4. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA, MO MS v Cíferi, DK Cífer
14.4. OTVÁRACÍ KONCERT 37. ROČNÍKA CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI, SPH v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
20.4. REGIONÁLNE REMESELNÉ A FARMÁRSKE TRHY, Obec Cífer, Futbalový štadión
21.4. KONCERT SKUPINY FRAGILE A MÁRIE ČÍROVEJ, Obec Cífer, DK Cífer
27.4. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ARCHEOPARKU, Obec Cífer, M. č. Pác
28.4. KONCERT 37. ROČNÍKA CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI, SPH v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
30.4. PÁLENIE ČARODEJNÍC, OZ Gocnog, M. č. Jarná
30.4. STAVANIE MÁJA, Obec Cífer, FSk Cífer, Pác, Jarná Cífer
Máj
1.5. DETSKÝ CÍFER FEST S MIROM JAROŠOM, Futbalový štadión
4.5. Obecná brigáda - Deň Zeme, Obec Cífer
5.5. KONCERT 37. ROČNÍKA CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI, SPH v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
8.5. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MANDARÍNKOVÁ IZBA Teatro Wüstenrot, Obec Cífer, DK Cífer
8.5. SPOMIENKA NA PADLÝCH V II. SV. VOJNE, Obec Cífer
12.5. DEŇ RODINY, Obec Cífer, Farský úrad, Farská záhrada
19.5. DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY, Zväz rybárov, Rybník Cífer
19.5. KONCERT 37. ROČNÍKA CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI, SPH v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
25.5. MDD V M. Č. PÁC, OZ Pácan, Obec Cífer
25.5. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V HASIČSKEJ ZBROJNICI, DHZ Cífer, Hasičská zbrojnica
25.5. PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE, Farský úrad v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
30.5. BOŽIE TELO - EUCHARISTICKÁ PROCESIA, Farský úrad v Cíferi
31.5. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - ZAHRÁTE MI MANŽELA?, DK Cífer
Jún
9.6. VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD, Obec Cífer, Park pri veľkom kaštieli
1.6. VÝSTAVA VÍN V M. Č. JARNÁ, OZ Gocnog, DK Jarná
22.6. SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA, Obec Cífer, Futbalový štadión
30.6. PÁCKE HODOVÉ SLÁVNOSTI, Farský úrad v Cíferi, Obec Cífer
30.6. TE DEUM NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA CÍFER, Farský úrad v Cíferi
Júl
1.7. - 31.8. LETNÉ PRÁZDNINY
5.7. HODOVÁ SV. OMŠA PRI KAPLNKE SV. CYRILA A METODA V HÁJI, Farský úrad v Cíferi
20.7. CÍFERSKÉ FOLKLÓRNE POPOLUDNIE, Obec Cífer, FSk Cífer, DK Cífer
August
3.8. CÍFERSKÁ BURZA, OcÚ, DK Cífer
21.8. - 24.8. CÍFERSKÉ DREVOREZBÁRSKE SYMPÓZIUM, Zväz rybárov, Obec Cífer, Rybník Cífer
24.8. RYBACIE HODY, Zväz rybárov, Rybník Cífer
25.8. MEMORIÁL JÁNA USAČOVA, DHZ Cífer, Futbalový štadión
29.8. VATRA SNP V M.Č. PÁC, Obec Cífer, OZ Pácan, kúpalisko Pác
September
1.9. VENI SANCTE NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA, Farský úrad v Cíferi
7.9. CÍFER V POHYBE, Obec Cífer, Futbalový štadión
14.9. - 15.9. VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV - 31. ROČNÍK, ZO SZZ v Cíferi, DK Cífer
15.9. HODOVÁ SV. OMŠA V KAPLNKE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE V CÍFERI, Farský úrad v Cíferi
21.9. HODOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ, Šachový klub Cífer, DK Cífer
27.9. - 29.9. CÍFERSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI, Obec Cífer, Futbalový štadión
27.9. - 28.9. HODOVÉ POSEDENIE PRI VÍNE, ZO SZZ v Cíferi, Obecná pivnica
29.9. HODOVÁ SV. OMŠA, Farský úrad v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
Október
5.10. SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA V M. Č. JARNÁ, OZ Gocnog
6.10. KONCERT 26. ROČNÍKA JESENNÉHO CYKLU KONCERTOV, SPH v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
17.10. OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - spoločenské posedenie pre seniorov, Obec Cífer, DK Cífer
19.10. DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA - OBECNÁ BRIGÁDA, Obec Cífer
20.10. KONCERT 26. ROČNÍKA JESENNÉHO CYKLU KONCERTOV, SPH v Cíferi
26.10. DIVADELNÉ MUZIKÁLOVÉ PREDSTAVENIE - SLOVENSKÉ ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO, Obec Cífer 
27.10. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - KOMÉDIA od divadla Wüstenrot, Obec Cífer, DK Cífer
30.10. - 31.10. JESENNÉ PRÁZDNINY
November
1.11. DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA CINTORÍNOCH V PÁCI A V CÍFERI, Farský úrad v Cíferi
9.11. SÚŤAŽ VO VYŠÍVANÍ M. HOLLÓSSYOVEJ, OZ Tvoriato, Obec Cífer, DK Cífer
9.11. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD - PÁC, OZ Pácan, M.č. Pác
10.11. LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD - JARNÁ, OZ Gocnog, M.č. Jarná
10.11. KONCERT 26. ROČNÍKA JESENNÉHO CYKLU KONCERTOV, SPH v Cíferi, DK Cífer
11.11. VÝROČIE UKONČENIA I. SVET. VOJNY, SPOMIENKA NA PADLÝCH V I. SVET. VOJNE, Obec Cífer
23.11. KATARÍNSKA ZÁBAVA, MO MS v Cíferi, DK Cífer
December
1.12. VÍTANIE ADVENTU - TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETI S RODIČMI, OZ Pácan, DK Pác
5.12. SPRIEVOD S MIKULÁŠOM PO DEDINE, FSk Cífer
5.12. MIKULÁŠ PRE DETI, OZ GOCNOG, M. č. Jarná
7.12. MIKULÁŠSKE POSEDENIE PRE SENIOROV KLUBU DÔCHODCOV V CÍFERI, DK Cífer
10.12. VIANOČNÉ POSEDENIE PRE SENIOROV ZO JDS V CÍFERI, ZO JDS v Cíferi, DK Cífer
14.12. VIANOČNÉ TRHY, Obec Cífer, Pred DK v Cíferi
14.12. VÝSTAVA BETLEHEMOV A VIANOČNÝCH SYMBOLOV, MO MS v Cíferi, Obec Cífer, DK Cífer
15.12. ADVENTNO-VIANOČNÝ KONCERT, SPH v Cíferi Kostol sv. Mich. A.
21.12. SPOLOČNÁ PREDVIANOČNÁ SVÄTÁ SPOVEĎ, Farský úrad v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.
23.12. - 7.1. VIANOČNÉ PRÁZDNINY
25.12. SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA - JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ, Farský úrad v Cíferi Kostol sv. Mich. A.
28.12. POSVIACKA MLADÝCH VÍN, ZO SZZ v Cíferi, Farský úrad v Cíferi, Obecná pivnica
31.12. ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ ZA UPLYNULÝ ROK, Farský úrad v Cíferi, Kostol sv. Mich. A.

Plán podujatí sa môže v priebehu roka meniť.

Pre aktuálne informácie o dianí v obci sledujte webstránku : www.cifer.sk, FB stránku: Obec Cífer, oznamy vo vývesných tabuliach a v miestnom rozhlase.