Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zo života seniorov ZO JDS v Cíferi október 2022 – marec 2023

Zo života seniorov ZO JDS v Cíferi október 2022 – marec 2023.

Jesenná obecná brigáda 22.10.2022 bola tento raz vo veľkom rozsahu – kopanie s rýľom, sadenice kvetov a kríkov rôzneho druhu sme zasadili od Pošty po Kostol sv.Michala, popri starom cintoríne, ktorý sme vyčistili a vyzametali. Tento  raz to bola  pre nás seniorov namáhavá práca. Zišlo by sa viac ochotných mladých ľudí, rodičov, detí, športovcov, novozvolených poslancov so svojimi mladými kamarátmi, ktorí nám na týchto obecných brigádach každým rokom chýbajú.

Mesiac December 2022 sme začali milým vianočným posedením pre našich seniorov. Bol bohatý program, bohatá tombola a ešte bohatšia účasť členov našej ZO JDS. V príhovore hostí sa predstavil starosta pán Mgr. Maroš Sagan, predseda Okresnej organizácie JDS Trnava pán Ladislav Vavrinkovič a pani Milena Tománková, ktorá zastúpila pozvaného predsedu združenia Klub dôchodcov Cífer, pána Miroslava Štefíka. Prítomný bol aj predseda MO Matice slovenskej v Cíferi, pán Ing. Dušan Lanák s manželkou.  Krásne ľudové a vianočné piesne zaspievala skupinka senioriek „Cíferané spívajú“ spolu s harmonikárom pánom Tomášom Bukovičom. Dvanástim našim jubilantom, ktorí sa v roku 2022 dožili okrúhleho jubilea, sme odovzdali kvietok a popriali pevné zdravie do ďalších rokov. Pogratulovali sme členke Výboru ZO pani Gitke Kováčovej k udeleniu „Vyznamenanie II.stupňa“  a predsedovi Okr. Organizácie JDS v Trnave, pánovi Ladislavovi Vavrinkovičovi k udeleniu najvyššieho ocenenia JDS – „Vyznamenanie I. stupňa“, za dlhoročnú prácu a starostlivosť o seniorov JDS.  V prestávkach nás rozveselila skupina BKR. O občerstvenie a  tombolu sa postarali členovia Výboru ZO-JDS. Za bohatú tombolu patrí veľká vďaka našim sponzorom, priateľom a Obecnému úradu.

OÚ aj za poskytnutie priestorov a vybavenia v Kultúrnom dome Cífer.

Rok 2023 sme začali novoročnou výbornou kapustnicou na zasadnutí Výboru ZO JDS. Samozrejme, s novoročným prianím zdravia, šťastia a tak ďalej, ale hlavne so želaním, aby sa neopakovala kovidová situácia a naše plány zmarila. Naše plány, ktoré sme si predsavzali v dokumente „Plán práce a hlavných úloh ZO-JDS pre rok 2023“. Verili sme, že v januári a februári bude pokračovanie pilotného projektu MIRRI – „Zdokonalenie práce s počítačom pre seniorov“. Okresná organizácia JDS nahlásila ďalších záujemcov z radov členov JDS, no zatiaľ ich ešte organizátor – MIRRI – neoslovil. Ešte stále sa v tejto akcii pre seniorov nepokračuje. No dávame jej šancu a tešíme sa.

Začiatkom marca sme sa vybrali do Tatier – Poprad – Starý Smokovec – Hrebienok. Spoločne cestovalo vlakom 26 seniorov z Cífera. „Ľadová krása“- táto majestátna ľadová stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, vyrástla  už 10. krát. Jubilejný ročník najnavštevovanejšej tatranskej zimnej atrakcie niesol v tomto roku podobu  sakrálnej stavby – Baziliky  Božieho hrobu v Jeruzaleme. Ľadová podobizeň tvz. Edikuly je uprostred ľadovej kupoly. Symbolizuje malú kaplnku, v ktorej sa nachádza Boží hrob. Ostáva však tak ako v Jeruzaleme, chránená pred kŕdľami pútnikov pevnou stenou, tentokrát z ľadu. Návštevníci môžu do ľadovej hrobky nahliadnuť prostredníctvom špeciálneho otvoru v stene kaplnky.  Vidieť túto krásu je zážitok, ktorý rozhodne stojí za návštevu. A keďže nám  svietilo aj slniečko, posedeli sme na terase Hrebienka. Bol to veľmi pekný výlet. Každý účastník odchádzal spokojný a plný krásnych dojmov. 

V zmysle Stanov JDS, zvolal Výbor ZO JDS Výročnú členskú schôdzu na deň 16.3.2023. Pozvali sme 181 členov našej ZO.

Pred oficiálnym zahájením VČS sme privítali pozvanú kapitánku Policajného zboru SR v Trnave. Odborná prednáška s názvom „Seniori, pozor“ upútala pozornosť všetkých prítomných. Skúsená, fundovaná kapitánka nám predniesla veľa skutočných prípadov, v ktorých sa stali seniori obeťami podvodníkov. Mnoho seniorov prišlo o svoje úspory, keď uverili v telefóne volajúcemu o záchranu, no v skutočnosti to bol vymyslený príbeh podvodníka.

Po ukončení prednášky nasledovala Výročná členská schôdza ZO JDS Cífer.

Pani predsedníčka privítala svojich členov, starostu obce pána Mgr. Maroša Sagana, predsedu Okr. Organizácie JDS pána Ladislava Vavrinkoviča, predsedu Klubu dôchodcov pána Miroslava Štefíka. Pozvaný predseda MO Matice Slovenskej, pán Ing. Dušan Lanák sa ospravedlnil. Schôdza prerokovala a schválila všetky body programu, oboznámila svojich členov s hospodárením v minulom roku, ako aj s plánom akcií na rok 2023. Nechýbala ani diskusia, príhovor hostí a malé občerstvenie.

FOTOGALÉRIA_Jesenná obecná brigáda_22.10.2022

FOTOGALÉRIA_Výlet na hrebienok_6.3.2023

FOTOGALÉRIA_Výročná členská schôdza_16.3.2023

Dátum vloženia: 4. 4. 2023 9:54
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 4. 2023 10:24
Autor: správca webu