Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Činnosť občianskeho združenia Klubu dôchodcov v decembri 2023

Klub dôchodcov

Milí priatelia,

vychádza prvé číslo našich Cíferských novín v tomto roku a my sa opäť prihovárame vám, našim priaznivcom. V roku 2024 prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania.

Rok 2023 pre našu organizáciu bol rokom úspešným. Zorganizovali sme nemálo vydarených akcií / boli podrobnejšie spomenuté v predošlých vydaniach Cíferských novín/, ktoré sa stretli s kladným ohlasom.

6.12  sme vďaka našej kultúrnej referentky uskutočnili  výlet na Vianočné trhy vo Viedni. Celý deň bol bezchybne organizovaný čo ocenila 46 našich členov  - účastníkov. Sprievodkyňa ktorá nás sprevádzala po Viedni nám poskytla vynikajúce sprievodné slová. Zážitky umocňovalo aj výborné počasie. Vianočné trhy vo Viedni patria k jedným z najkrajších v Európe Stánky s rakúskymi špecialitami , zábaavný park, ale predovšetkým večerné osvetlenie zanechali  príjemne dojmy. Celý deň mal nádych blížiacich sa vianoc a nálada pri návrate domov do Cífera tomu nasvedčovala.

Mikulášsky večierok bol ukončením našej činnosti v roku 2023.

Organizácia tohto výnimočného podujatia si vyžiadala nemalé úsilie členov výboru KD. Na výborových schôdzach sa prediskutovávalo zabezpečenie celej akcie, od zháňania darčekov do tomboly, cez úpravu a výzdobu stolov, občerstvenia a samotného uskutočnenia posedenia.

Veľkou mierou o úspešný a zároveň slávnostný priebeh nášho stretnutia sa postarala spevácka skupina pod vedením pani Čapovej a vystúpenie našej členky pani Chvostíkovej.

Kultúrny zážitok ocenili prítomní neutíchajúcim potleskom.

Bolo nám cťou privítať milých hostí – starostu obce, pána Sagana a predsedníčku cíferskej organizácie Jednoty dôchodcov pani Vavrinkovičovú.

Vianočné piesne zneli celé poobedie vďaka Rudkovi Šarlayovi.

Vyvrcholením „Mikulášskeho posedenia“ bolo žrebovanie tomboly. Aj maličkosť pri výhre vyvolala úsmev na tvári.

Hlavným sponzorom tomboly bol pán Eduard Krajčovič, ale aj:

Predajňa Textil Hafnerová, Jednota COOP Cífer, Predajňa CBA Cífer, Biogal Špačince, Biomín Cífer, Predajňa vín Cífer, Súkromný podnikateľ J. Bacigál ml., Predajňa kvetov Rovenská, Lekáreň Cífer, Klub záhradkárov a vinárov, Reštaurácia Tenis, Ondrová Yvona kaderníctvo,  Súkr. podnikateľ p. Eduard , Krajčovič, Zámočníctvo Granec, Krajčovičová Anna a MUDr. Miška – vnučka, Parajková Mária, Nemcová Alena, Ing. Urban Michal, Trubačová Marcela, Masážny salón  - DIANA, Súkr. podikateľ Novosedlík Andrej, Križanová Monika, Predajňa Turnerová Mária, Predajňa Praktik , Obecný úrad Cífer, Žilinčíková Anna, a ďalší nemenovaní sponzori.

Za všetky sponzorské dary ďakujeme.

Ďakujeme vedeniu obce Cífer za poskytnutie priestorov a zariadenia nášho kultúrneho domu.

Čaká nás celý rok 2024. Budeme sa snažiť nesklamať vašu dôveru, ktorú prejavíte na Výročnej členskej schôdzi pri voľbe nového výboru Klubu dôchodcov.

 Výbor OZ  KD v Cíferi

Dátum vloženia: 3. 4. 2024 9:11
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 4. 2024 9:16
Autor: Obec Cífer 2