Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Retrospektíva činnosti klubu dôchodcov 2023 - marec až Júl 2023

Klub dôchodcov v Cíferi

Retrospektíva činnosti klubu dôchodcov

Niektorí z nás radi čítajú knihy, iní lúštia krížovky, starajú sa o domácnosť, záhradku. V neposlednom rade pomáhajú svojim mladým s výchovou ďalšej generácie.

Veľa našich členov je zapojených do spoločenského a kultúrneho života, ale aj do športového života našej obce.

Klub dôchodcov má vo svojom programe rozširovať aktivity na spríjemnenie, rozptýlenie a sebarealizáciu našich členov.

V tomto článku Vás chceme informovať o podujatiach za posledné obdobie.

Stalo sa zvykom, že každý mesiac organizujeme návštevu Poľného Kesova, kde je termálne kúpalisko s možnosťou relaxácie v liečivej vode a plavci majú k dispozícii plavecký bazén.

Liečivá voda priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo, centrálny nervový systém, na regeneráciu kĺbov, reumu a poúrazové stavy.

Na marcovej výborovej schôdzi sa pristúpilo k rajonizácii ulíc a tieto boli pridelené jednotlivým členom výboru.

Pre Vašu informáciu Vám ich predkladáme a v prípade potreby sa na nich obracajte. Budú Vás informovať o pripravovaných aktivitách:

p. Cíferská Mária – ulica Kubániho, Mojzesova, Palárikova

p. Gašparovičová Irena – ulica Vendelínska, SNP

p. Hrnčárová Zdena – ulica Pavetitša, Čulena

p. Kupkovičová Beata - ulica Mlýnska, Štadiónová, Severná

p. Lovásová Mária – ulica Trnavská, Sokolská

p. Matúšová Eva – ulica Nová, Záhradná, Štefánikova

p. Kašajová Eva – miestna časť Pác

p. Minarovičová Magdaléna  - miestna časť Jarná

p. Tibenská Daniela – ulica Východná, Budovateľská

p. Tománková Milena – ulica M. Sch. Trnavského, Sládkovičova

 

Dňa 23.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza Klubu dôchodcov. Prípravy na túto schôdzu sa zúčastnili všetci členovia výboru KD. Kultúrnu vložku zabezpečili deti z materskej škôlky a spevácky zbor „Cíferané spívajú“.

Správu o činnosti, stave finančných prostriedkov, ako aj plán činnosti KD na rok 2023 predložil predseda KD pán Štefík.

Po oficiálnej časti zasadania bolo podávané občerstvenie a celý čas spríjemňoval atmosféru náš diskdžokej Rudko Šarlay.

Ku dňu 6.3.2023 bolo registrovaných 170 členov KD, ale naše rady sa stále rozrastajú.

Na pozvanie do Budmeríc sa zúčastnilo niekoľko našich členov na pútavej prehliadke budmerického kaštieľa, zoznámilo sa s aktivitami miestnej knižnice. Napriek nepriaznivému počasiu bola návšteva Budmeríc hodnotená veľmi kladne.

 

Dňa 17.6.2023 sa pod záštitou starostu obce Cífer konala súťaž vo varení guláša. Zúčastnila sa aj naša organizácia KD a vďaka kuchárskemu umeniu mal pozitívny ohlas u konzumentov. Chcel by som poďakovať pánovi Edovi Krajčovičovi, ktorý nám sponzorsky pomohol mäsom, z ktorého sme uvarili guláš.

 

Dňa 19.6.2023 sa 10 našich členov, spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami v našej obci zúčastnilo telnických hodov na Morave. Krojovaný sprievod a celková organizácia hodov bola pre nás slovenských hostí inšpirujúca.

 

Dňa 3.7.2023 kultúrna referentka KD zorganizovala zájazd do divadla Andreja Bagara v Nitre na muzikálové predstavenie „Povolanie pápež“. Výkony účinkujúcich, výprava a celkové spracovanie tohto diela v nás zanechalo nezabudnuteľný kultúrny zážitok.

 

Dňa 13.7.2023 sme organizovali vychádzku do známej lokality „Železná studnička“. Vychádzka prírodným parkom bola spojená s návštevou Koliby a Kamzíka.

 

Týmto stručným ohliadnutím sme Vás chceli informovať o činnosti nášho klubu a zároveň Vás pozvať medzi nás skôr narodených.

Váš výbor KD

Dátum vloženia: 1. 8. 2023 15:41
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 11. 2023 21:50
Autor: Obec Cífer 2