Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Voľby 2022

Voľby


Počet voličov: 4643

Dokumenty na stiahnutie:


Výsledky volieb :

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022


Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Bc. Denisa Dobšovičová
Obec Cífer
Nám. A. Hlinku č. 169/31
919 43 Cífer

Kontakty:
033 / 55 86 630
0911 940 637
dobsovicova@cifer.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Tlačivá:


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022


Dokumenty na stiahnutie:


Špeciálna volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov


Obec Cífer oznamuje, že pre doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie je zriadená emailová adresa:

dobsovicova@cifer.sk  

kontaktná osoba:

Bc. Denisa Dobšovičová, zapisovateľka MVK

Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 169/31, 919 43 Cífer

tel. č. 033 55 86 630, 0911 940 637, dobsovicova@cifer.sk

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie /ďalej len „politická strana“/ alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce.

Oznámenie o delegovaní člena doručí oprávnená politická strana alebo koalícia  starostovi určenej obce najneskôr 20 dní predo dňom konania spojených volieb, t.j. najneskôr do nedele 9. októbra 2022, a to v listinnej forme alebo elektronicky /e-mailom/. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Tlačivá:

 

Obec