Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Elections to the European Parliament 2019

VÝSLEDKY VOLIEB V CÍFERI:

ZÁPISNICA - 1. OKRSOK

ZÁPISNICA - 2. OKRSOK

ZÁPISNICA - OKRSOK PÁC

ZÁPISNICA - OKRSOK JARNÁ


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku)

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky / Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic 

Informácie pre voliča 
Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter 
Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedur 

Členské štáty Európskej únie 

European Union member countries