Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Voľby do orgánov samosprávy 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce

 
VÝSLEDKY VOLIEB

 


Dátum a čas konania volieb: v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE CÍFER

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V CÍFERI

Informácie pre voličov
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Informácie pre nezávislých kandidátov
Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám


Kontaktné osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb:

Bc. Denisa Dobšovičová, +421 33 55 86 630, 0911 940 637, email: dobsovicova@cifer.sk
Ing. Daniela Pinkasová, +421 33 55 99 132, email: pinkasova@cifer.sk


Adresa na doručovanie kandidátnych listín:    

Obecný úrad Cífer
Nám. A. Hlinku 169/31
919 43 Cífer
Slovenská republika     


Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: 

dobsovicova@cifer.sk


Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 

Bc. Denisa Dobšovičová, +421 33 55 86 630, dobsovicova@cifer.sk
Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 169/31, 919 43 Cífer, Slovenská republika 


Obecné zastupiteľstvo v Cíferi dňa 28.6.2018 schválilo uznesením č. 78/8/2018 pre volebné obdobie  2018 - 2022:

a) počet poslancov OZ 11, 
b) počet volebných obvodov (ďalej len VO) 1.

Obecné zastupiteľstvo v Cíferi dňa 28.6.2018 schválilo uznesením č. 73/7/2018 pre volebné obdobie  2018 - 2022:
rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný úväzok.

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Cífer 4345 obyvateľov.
Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Cífer je 200.
Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Cífer je 200.

Prílohy:

ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozhodnutie predsedu NR SR zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby do obecného zastupiteľstva
Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany (koalície) pre voľby do obecného zastupiteľstva
Určenie splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície)
Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby starostu obce
Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany pre voľby starostu obce
Určenie splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
Informácia pre voliča
VZN č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Cífer