Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer - 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Vendelínska ul.

Úsek na ulici SNP (od Záhradnej po odbočku na Vendelínsku), úsek na Vendelínskej po križovatku pri Sokolovni vrátane úpravy dopravných pomerov v križovatke pri Sokolovni.
Celkové náklady projektu: 230 565,31 EUR

Názov projektu:              Cyklotrasy v obci Cífer – 4. etapa (SNP – Vendelínska)

Kód projektu:                  NFP302010AWQ2

Dĺžka trvania:                 6 mesiacov

Začiatok realizácie:         04/2023

Ukončenie realizácie:      10/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2020-59

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             230 565,31 EUR

Z toho výška dotácie:      219 037,04 EUR (95%)

Spoluúčasť obce:              11 528,27 EUR

 

Popis projektu:  Projekt pozostáva z

1. vybudovania telesa zlúčenej cestičky pre peších a cyklistov v úseku ulice SNP od Záhradnej po Vendelínsku ulicu a po ľavej strane Vendelínskej ulice až po križovatku M.R.štefánika – Moyzesova – Sokolská – Bernolákova - Vendelínska.

2. vybudovania prvkov na upokojenia dopravy na križovatke M.R.štefánika – Moyzesova – Sokolská – Bernolákova - Vendelínska.

V križovatke sa sfrézovala a nanovo položila 5 cm asfaltová vrstva. Upokonie dopravy sa docielilo  vložením jedného smerovacieho a jedného ochranného ostrovčeka pre chodcov. Zároveň bol zvyšný dopravný tieň križovatky zvýraznený použitím betónovej zámkovej dlažby.
Dátum vloženia: 27. 12. 2023 15:31
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 9:46
Autor: Obec Cífer 4