Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Inkluzívne detské ihrisko v obci Cífer

Realizácia projektu 2023 - lod Nina

Dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR) na podporu plnenia funkcií rodiny formou budovania inkluzívnych ihrísk RODINKA podľa § 2 písm k)
Celkové náklady: 45 000 EUR

Názov projektu:               Inkluzívne detské ihrisko v obci Cífer

Začiatok realizácie:         04/2023

Ukončenie realizácie:      9/2023

Poskytovateľ:                   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Názov dotácie:                § 9b) Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny § 2 písm k)

Celkové náklady:             45 000 EUR

Výška dotácie:                 34 750 EUR

Popis projektu:
Z prostriedkov dotácie sa vybudovalo inkluzívne detské ihrisko Rodinka v priestoroch športového areálu na Štadiónovej ulici.  Herné prvky boli vybrané z ponuky pokytovateľa a boli zrealizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečil poskytovateľ dotácie (MPSVaR SR). Hlavnou atrakciou je veľká drevená loď Niña s množstvom zaujímavých prvkov. Podmienkou realizácie ihriska boli 3 inkluzívne herné prvky (pieskovisko, hojdačka hniezdo a kolotoč) s bezbariérovým prístupom.

Viac informácií o inkluzívnych ihriskách MPSVaR SR: https://dotacie.mpsvr.sk/aktualne-vyzvy/d58cf9257197

Dátum vloženia: 17. 10. 2023 13:15
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 16:19
Autor: Obec Cífer 4