Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer

Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer

Nadstavba štyroch učební s hygienou nad blokom športovej haly s technickým a hygienickým zázemím.
Celkové náklady projektu:

Názov projektu:               Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer

Začiatok realizácie:        

Ukončenie realizácie:      12/2022

Poskytovateľ:                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Názov výzvy:                    Dotácia MŠVVaŠ SR na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019

Celkové náklady projektu:     296 020,00 EUR

Z toho oprávnené výdavky:    220 000,00 EUR

Z toho výška dotácie:             200 000,00 EUR (90%)

Spoluúčasť obce:                      20 000,00 EUR (10%)

 

Popis projektu:
Štyri učebne pre základnú školu tvoria horné poschodie bloku športovej haly s hygienickým a technickým zázemím, ktorý nahradí dočasnú kontajnerovú prístavbu. Učebne majú k dispozícií delené hygienické zariadenia (chlapci-dievčatá) a s prízemím budovy sú spojené dvojramenným schodiskom. Vstup do budovy je bočným vchodom z areálu ZŠ, kde bude vybudovaná aj rampa pre bezbariérový prístup.

Dátum vloženia: 3. 1. 2023 11:13
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 9:47
Autor: Obec Cífer 4