Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Športová hala v obci Cífer - dobudovanie hygienického a technického zázemia

Realizácia projektu

Výstavba samostatného bloku športovej haly s technickým, hygienickým zázemím a učebňami.
Celkové náklady projektu: 965 752,00 EUR

Názov projektu:               Športová hala v obci Cífer- dobudovanie hygienického a technického zázemia

Číslo projektu:                2021/004-169

Dĺžka trvania:                  10 mesiacov

Poskytovateľ:                   Fond na podporu športu

Kód výzvy:                       2021/004

Program:                          Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Celkové náklady projektu:     965 752,00 EUR

Z toho oprávnené výdavky:   934 439,57 EUR

Z toho výška dotácie:            560 663,74 EUR (60%)

Spoluúčasť obce:                   373 755,83 EUR (40%)

Popis projektu:
Zázemie na prízemí sa delí na dve základné časti. Delenie na prevádzku po prezutípred prezutím. Uvedené členenie je riešené na základe hygienických a prevádzkových požiadaviek, ktoré sú stanovené vpríslušných technických predpisoch a odborných usmerneniach.

Dispozičné riešenie umožňuje prístup do šatní pre žiakov v priamej väzbe na objekt školytzv. „suchou nohou“, ale taktiež prístup športovcov mimo prevádzku školy cez hlavný vstup. Na tieto priestory naväzujú miestnosti šatní a hygienického zázemia. Po prezlečení športovci pokračujú už po čistej chodbe do priestoru telocvične.
Zázemie taktiež obsahuje WC pre návštevníkov, vozíčkarov, miestnosť prvej pomoci, technickú miestnosť, klubovne a náraďovňu, ktorá je v priamom kontakte so športovou halou. V priestoroch vstupu sa nachádza bufet s príslušným technickým zázemím. Na poschodí sú navrhované 4 učebne pre potreby základnej školy, resp. ZUŠ. Učebne majú na poschodí k dispozícií delené hygienické zariadenia (chlapci-dievčata). Obe podlažia sú prepojené dvojramenným schodiskom.

Výstavba 4 učební je financovaná aj z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 200 000 EUR (viď projekt Nadstavba štyroch učební pre ZŠ Cífer).

Dátum vloženia: 17. 10. 2023 13:52
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 14:00
Autor: Obec Cífer 4