Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Cífer

Júl 2023. Džungľa plná života aj uprostred horúceho leta. Dáva tieň, dáva úkryt, dáva potravu a občas aj vodu. Čo dáva sterilný kosený trávnik ?

Vrámci projektu sa v obci vybudovali 4 vodozádržné opatrenia na zachytenie a využitie zrážkovej vody a zvýšenie biodiverzity v intraviláne obce.

Názov projektu:              Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Cífer

Kód projektu:                  NFP310020R312

Dĺžka trvania:                  1 mesiac

Začiatok realizácie:         04/2020

Ukončenie realizácie:      05/2020

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom SAŽP

Kód výzvy:                       OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Operačný program:         Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                     2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Konkrétny cieľ:                2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Celkové náklady:             101 446,52 EUR

Z toho výška dotácie:      96 374,19 EUR

Spoluúčasť obce:             5 072,33 EUR

https://www.sazp.sk/fondy-eu/operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/projekty/2-trnavsky-ssk/rok-2020-tt/vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-cifer

 

Cíferské dažďové záhrady v médiách

https://plus.rozhlas.cz/slovaci-stavi-destove-zahrady-nasim-receptem-na-sucho-jsou-mikroprojekty-rika-8299437

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom  projektu Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine- Cífer je zber a využitie dažďovej vody na zalievanie okrasnej zelene v centre obce, vytvorenie dažďových  záhrad, ktoré budú zmierňovať nepriaznivé účinky suchej klímy v intraviláne obce, odľahčia kanalizačný systém, nahradia trávnik za plochy s vyššou biodiverzitou a poskytnú mikro-biotopy pre hmyz a drobné živočíchy v centre obce.

Vyššie uvedený cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu : Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Vyššie uvedená hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom nasledovných štyroch pod opatrení:
 1/ PODZEMNÉ RETENČNÉ NÁDRŽE NA DAŽĎOVÚ VODU PRI MIESTNOM ÚRADE
 2/ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI MIESTNOM ÚRADE
 3/ VERTIKÁLNA ZELEŇ PRI MIESTNOM ÚRADE
 4/ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI ŠKOLE
 

1  PODZEMNÉ RETENČNÉ NÁDRŽE NA DAŽĎOVÚ VODU PRI MIESTNOM ÚRADE

Voda z nádrží slúži na závlahu okrasnej zelene v okolí MÚ pomocou polievacej techniky inštalovanej priamo do nádrží, zdroj vody pre polievanie okrasnej zelene v obci pomocou cisternového auta. Prepad prebytočnej vody je zaústený do dažďovej záhrady na opačnej strane cesty.

Plocha strechy MÚ, z ktorej sa zberá voda:  522,72 m2

Celkový plánovaný objem retenčných nádrží:  17 m3

2  DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI MIESTNOM ÚRADE

Dažďová záhrada slúži na zachytenie prebytočnej vody z retenčných nádrží pri miestnom úrade a na zachytávanie povrchovej zrážkovej vody zo svojho okolia. Následne je pomocou vegetácie odparovaná a vsakovaná do okolitej pôdy. Výmena trávnika za vyššie rastliny zároveň vytvorila mikro-biotop pre hmyz a drobných živočíchov v centre obce.

Pôdorysná plocha dažďovej záhrady:       56,7 m2

Maximálny objem zachytenej vody:         5,6 m3

3  VERTIKÁLNA ZELEŇ PRI MIESTNOM ÚRADE

Prázdne veľké plochy fasády MÚ boli opatrené trelážami po celej výške fasády a ku nim bola vysadená popínavá zeleň. Popínavá zeleň je zalievaná vodou zo strechy miestneho úradu a napomáhať jej udržaniu a odpareniu na mieste.

Funkcie: Ochrana časti fasády a blízkeho okolia miestneho úradu pred prehrievaním, zlepšenie vlhkostných pomerov v území, zlepšenie klímy v okolí záhrady vďaka zvýšenej vlhkosti, pohlcovač prašnosti a hluku z priľahlej komunikácie, estetická zmena - zaujímavý ekologický estetický prvok na fasáde miestneho úradu, vytvorenie mikro-biotopu pre hmyz.

 

4  DAŽĎOVÁ ZÁHRADA PRI ŠKOLE

Dažďová záhrada slúži na zadržanie zdážkovej vody z priľahlej telocvične a školskej budovy. Následne je voda pomocou vegetácie odparovná a vsakovaná do okolitej pôdy. Edukačný bod pre verejnosť - mólo a informačná tabuľa.

Funkcia: Zlepšenie vlhkostných pomerov v území, zlepšenie klímy v okolí záhrady vďaka zvýšenej vlhkosti, estetická zmena a zvýšenie biodiverzity - výmena trávnika za vyššie rastliny dažďovej záhrady, vytvorenie mikro-biotopu pre hmyz a drobných živočíchov v centre obce, zlepšenie informovania verejnosti o význame vodozádržných opatrení v intraviláne sídiel.

Plocha striech odvodnených:                     625 m2 (škola) + 267 m2 (malá telocvičňa)
Maximálny objem zachytenej vody:           39 m3
 
 

Prílohy

Celková situácia

01_CELKOVA SITUACIA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,57 kB

Retenčné nádrže - situácia

02.1_RN_Situacia_celkova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,22 kB

Dažďová záhrada pri OcÚ - situácia

03.1_DZ PRI MU_SITUACIA_PODORYS_REZY_1xA2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,13 kB

Dažďová záhrada pri OcÚ - výsadby

03.9_DZ PRI MU_VYSADBA.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,41 MB

Vertikálna zeleň na fasáde OcÚ - výsadby

04.1_Vertikalna_zelen_pri_MU_VYSADBA.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,71 MB

Daž´dová záhrada pri škole - situácia

05.1_DZ PRI SKOLE_SITUÁCIA_1xA3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,63 kB

Dažďová záhrada pri škole - výsadby

05.7_DZ PRI SKOLE_VYSADBY.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 3,72 MB
Dátum vloženia: 30. 5. 2022 16:57
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 2. 2024 17:23
Autor: Obec Cífer 4