Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Záchrana senescentných stromov v parku v Cíferi

Tím profesionálnych arboristov a pozemných pracovníkov.

V parku za Veľkým kaštieľom rastie posledných 6 drevín z pôvodnej zičiovskej výsadby. Jedná sa o staré stromy, ktoré majú pre dané územie veľkú historickú aj ekologickú hodnotu. Z prostriedkov dotácie POD 2023 boli tieto dreviny odborne ošetrené arboristami.
Stav projektu: ukončený (12/2023)

Názov projektu:               Záchrana senescentných stromov v parku v Cíferi

Začiatok realizácie:         11/2023

Ukončenie realizácie:      12/2023

Poskytovateľ:                   Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľ:            Slovenská agentúra životného prostredia

Názov výzvy:                    Dotácia z Environmentálneho fondu SR

Názov programu:             Program obnovy dediny 2023

Celkové náklady projektu:    8 450,00 EUR

Z toho výška dotácie:            8 000,00 EUR

Spoluúčasť obce:                      450,00 EUR

 

Popis projektu:
V priestoroch parku za Veľkým kaštieľom rastie posledných 6 drevín z pôvodnej zičiovskej výsadby. Jedná sa o staré senescentné stromy - 3 duby letné, 1 dub cerový, 1 soforu japonskú a 1 sekvojovec mamutí, ktoré majú pre dané územie veľkú historickú aj ekologickú hodnotu. Vzhľadom na svoj vek sú stromy v rôznom zdravotnom stave. Za posledných cca 100 rokov neboli pravdepodobne nijako ošetrované.

Program obnovy dediny v roku 2023 poskytol finančné prostriedky na odborné arboristické ošetrenie drevín. Preto sme sa rozhodli o ne uchádzať.

Ako prípravné práce boli vykonané vyšetrenia drevín zvukovým tomografom na zistenie vnútorných defektov, hniloby a prípadných dutín. Následne na základe výsledkov, bol vypracovaný posudok s navrhom zásahov na jednotlivých stromoch. Na duboch a sofore boli tieto zásahy v rámci arboristického ošetrenia z Programu obnovy dediny 2023 v novembri a decembri 2023 aj vykonané. Pozostávali z obvodovej redukcie korún, z odstránenia mŕtvych konárov, zdravotného rezu a na dvoch drevinách boli inštalované do koruny silné dynamické väzby.

Sekvojovec mamutí je chránený strom, na ktorý sa vzťahuje špeciálny management v kompetencii ŠOP SR. Na jeho ošetrenie budeme preto hľadať samostatné finančné prostriedky z tohoto zdroja.

Dátum vloženia: 18. 1. 2024 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 1. 2024 14:36
Autor: Obec Cífer 4