Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zmena organizácie dopravy v obci Cífer (križovatka a parkovisko pri pošte)

Nový stav 2023

Úprava dopravných pomerov v križovatke Štúra-Pavetitša-Nám. A. Hlinku - vytvorenie ostrovčekov, výmena povrchu parkoviska, zmena spôsobu parkovania, vytvorenie vsaku dažďovej vody z cesty pred kostolom, sadové úpravy.

Názov projektu:              Zmena organizácie dopravy v obci Cífer (križovatka a parkovisko pri pošte)

Celkové náklady projektu:   48 758,43 EUR

Popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity parkoviska a zvýšenie bezpečnosti učastnikov cestnej premavky v obci v križovatke Štúrova - Pavetitšova - Nám. A. Hlinku.

V úseku medzi poštou a farským kostolom bol zmenený systém parkovania z pozdĺžneho na kolmé čím sa zvýšila kapacita parkoviska. Nanovo vybudovaným povrchom parkoviska sa vyriešil problém so stojacou dažďovou vodou v tejto lokalite. Na odtránenie tohoto problému bol vybudovaný aj malý vsakovací systém.  Zmenila sa aj organizácia dopravy na križovatke Pavetitšova - Štúrova - Nám. A. Hlinku z dôvodu zvýšenia bezpečnosti križovatky. V križovatke pribudli ostrovčeky , priechod pre chodcov a vodorovné dopravné značenie odbočovacích pruhov. Celý priestor bol doplnený aj novými výsadbami nižšej zelene.

Dátum vloženia: 17. 10. 2023 12:30
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 13:14
Autor: Obec Cífer 4