Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Hlavná kontrolórka obce zvolená na ďalšie obdobie

Informácia

Dňa 19.9.2019 na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Cífer prebehla voľba hlavného kontrolóra obce. Voľba bola vyhlásená uznesením obecného zastupiteľstva 57/5/2019 a informácia o nej zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle obce od 20.6. do 5.9.2019. V stanovenej lehote do 4.9.2019 bola podaná jedna prihláška, ktorú doručila súčasná hlavná kontrolórka obce Ing. Alena Gergelová. Na hlasovaní zastupiteľstva bola táto kandidátka zvolená 8 hlasmi, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov, počas ktorých bude pracovať pre obec na 60% úväzok.

Dátum vloženia: 20. 9. 2019 13:07
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2019 13:08
Autor: správca webu