Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Odborné hodnotenie stavu líp na Štefánikovej ulici a pred kostolom (január 2019)

Hodnotených bolo spolu 11 stromov,  z toho 6 stromov vyhodnotených ako akútne nebezpečných, ktoré boli následne ošetrené. Išlo o tieto stromy:

Lipa pred kostolom

Defekty: odhnitý celý jeden kostrový konár- viacročné plodnice drevokazných húb, akusticky zistiteľná dutina na báze kmeňa v rozsahu cca 1/4 obvodu, vylomené tlakové vetvenie kostrového konára, veľké vyhnité staré technologicky nesprávne rezy, sekundárna koruna vytvorená panickým rašením po príliš hlbokom reze v minulosti.

Opatrenie: odstránenie vyhnitého ramena a zosadenie koruny o 40%;

Odporúčanie:  prístrojové vyšetrenie na zistenie zostatkovej steny kmeňa a vylúčenie možnosti statického zlyhania aj napriek redukcii.

Lipa z bočnej strany kostola

Defekty: výskyt huby drevovček na báze kmeňa, veľké vyhnité staré rany, pozdĺžne trhliny na konároch, sekundárne výmlady v spodnej časti kmeňa.

Opatrenie: obvodová redukcia koruny o 10%, zabezpečenie podjazdnej výšky, prebierka sekundárnych výhonov, zabezpečenie odstupu od fasády kostola.

Odporúčanie:  prístrojové vyšetrenie na zistenie rozsiahlosti degradácie bázy kmeňa hubou a vylúčenie možnosti statického zlyhania aj napriek redukcii.

Lipa na ul. M.R.Štefánika x Štefana Moyzesa

Defekty: vylomené dve tlakové kostrové ramená, vnútorná dutina, vyhnité staré rezy s ponechanými pahýľmi, výkop 1/2m od bázy stromu.

Opatrenie : zosadenie koruny o 40%, strom je z dlhodobého hľadiska neperspektívny, treba rátať s výrubom

Lipa na ul. M.R.Štefánika oproti č.45

Defekty: vyhnité celé rameno dvojáku s pozdĺžnou trhlinou, asymetrická koruna, vyhnité staré rezy, rozsiahla nekróza na vrchnej strane aj kostrových konárov- spála, plodnice.

Opatrenie: zosadzovací rez.

Odporúčanie: prístrojové vyšetrenie na zistenie zostatkovej steny kmeňa a vylúčenie možnosti statického zlyhania aj napriek redukcii, strom je z dlhodobého hľadiska neperspektívny .

Lipa na ul. M.R.Štefánika oproti č.35

Defekty: vyhnitý kmeň, citeľne porušená statika stromu, plodnice húb, odumretý terminál, výletové otvory pozdĺž kmeňa, slabá vitalita.

Opatrenie: zosadzovací rez znižujúci riziko akútneho statického zlyhania stromu.

Odporúčanie: prístrojové vyšetrenie na zistenie zostatkovej steny kmeňa a vylúčenie možnosti statického zlyhania aj napriek redukcii, každopádne strom je neperspektívny a miera poškodenia je tak výrazná, že by som sa prikláňal k výrubu.

Lipa na ul. M.R.Štefánika x Východná

Defekty: odumretý terminál, odumreté kostrové rameno priemeru 30cm nad chodníkom, plodnice húb, vyhnité staré rezy.

Opatrenie: zosadenie, zabezpečenie jazdného profilu nad cestou, strom je vitálny tvorí si sekundárnu korunu

 

S pozdravom


Ing. Michal Pacalaj

CorAl Wood, s.r.o.

 

Dátum vloženia: 10. 10. 2019 13:47
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 10. 2019 13:48
Autor: správca webu