Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Prerušenie prác na chodníku na Štefánikovej ulici

Informácia

Dňa 17.9. spoločnosť PORR a.s. ako dodávateľ stavby Cyklotrasa v obci Cífer I. etapa po dohode s investorom obcou Cífer prerušila práce na výstavbe chodníka na ulici M. R. Štefánika. Dôvodom je nestabilné podložie, ktoré po zhutnení počas statických skúšok nepreukázalo dostatočnú pevnosť. Hlavnou príčinou nekvality podložia je kanalizačný výkop realizovaný pred vyše 10 rokmi, ktorý bol prekrytý asfaltovým chodníkom. Záujmom obce aj dodávateľa je zhotovenie kvalitnej stavby, ktorú nebude nutné po krátkom čase opravovať. Nestabilné podložie by mohlo viesť k sadnutiu častí chodníka a k následným nevyhnutným opravám. Preto obec zadala projektantovi chodníka dopracovanie dokumentácie a spracovanie takého riešenia, ktoré podobné problémy v budúcnosti vyrieši. Dokumentácia by mala byť dodaná okolo 23. septembra, následne budú ocenené dodatočné práce a po odsúhlasení rozpočtu obcou sa výstavba spustí nanovo. V každom prípade je stále základnou podmienkou obce dokončenie a zaasfaltovanie prvej časti chodníka v jesenných mesiacoch. Pre užívateľov nehnuteľností dala na prechodné obdobie obec zhotoviť provizórne vjazdy, aby sa zmiernili problémy so vstupom do domov a dvorov. 
 

Dátum vloženia: 20. 9. 2019 13:04
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2019 13:06
Autor: správca webu