Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Problémy s likvidáciou odpadu zo zberového dvora

Informácia

V posledných mesiacoch sa na zberovom dvore v Cíferi navŕšila obrovská kopa drevnej hmoty – konárov a dreveného nábytku. Množstvo tohto odpadu už takmer znemožňuje normálny chod zberového dvora. Dôvody tohto stavu sú jednoduché. Počas posledných rokov likvidáciu tohto odpadu zabezpečovala v pravidelných intervaloch firma, ktorá materiál podrvila a odviezla na vlastné náklady, pričom následne ho predávala do spaľovní na Slovensku a v Čechách.  Od jari tohto roku však napriek urgenciám zo strany obce zatiaľ drvenie nezrealizovali kvôli nedostatku odbytu v spaľovniach. V tejto situácii je nielen obec Cífer, ale všetky obce regiónu. Termín drvenia nám firma presne nestanovila, predpokladá, že so začiatkom vykurovacieho obdobia stúpne aj dopyt po tomto materiály. Obec túto kopu pravidelne stláčala s pomocou mechanizmov miestnych poľnohospodárov a nakoniec si objednala aj služby špeciálneho mechanizmu pre podhrnutie materiálu, ktoré sa zrealizovalo 20.9. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 19.9. sa starosta s poslancami dohodli, že v prípade, že sa drvenie nezrealizuje počas októbra, obec pristúpi k likvidácii tohto odpadu po vlastnej linke, a to aj napriek predpokladaným nákladom v rozmedzí od 5000 do 10 000€. Z dlhodobého hľadiska bude obec musieť nájsť systémové a nie príliš drahé riešenie. Jedným z nich môže byť zakúpenie mechanizmu na drvenie, čo by však malo zmysel len pri združenej investícii viacerých obcí. Aj preto sa Mikroregión 11 PLUS začal venovať problematike odpadového hospodárstva, v ktorej má zmysel pre všetky obce postupovať spoločne.   

Dátum vloženia: 20. 9. 2019 13:06
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2019 13:07
Autor: správca webu