Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Zber triedeného a komunálneho odpadu v obci v roku 2021

Zber triedeného a komunálneho odpadu v obci v roku 2021 2

Zber triedeného a komunálneho odpadu v obci v roku 2021

Vážení spoluobčania,

v priebehu roka 2021 sa v odpadovom hospodárstve zavádza niekoľko zmien, o ktorých vás chceme informovať aj takouto formou:

  1. Zber kuchynského odpadu

Začiatkom roka sa rozbehol pre domácnosti z bytových domov. Podľa doterajšej naplnenosti hnedých kontajnerov sa zdá, že obyvatelia ho budú intenzívne využívať. Separovaný zber kuchynského odpadu je v zmysle zákona o odpadoch povinný od roku 2021, pričom rok 2021 považuje Ministerstvo životného prostredia za nábehový. Obec v priebehu roka doplní na niektorých zberových miestach v obci aj nádoby pre domácnosti z rodinných domov. Predpokladáme však, že obyvatelia rodinných domov budú vo veľkej väčšine aj naďalej tento odpad likvidovať domácim kompostovaním.

  1. Systém zberu papiera

V roku 2020 boli na tento účel na požiadanie zberovej spoločnosti v obci rozmiestnené na stojiskách modré kontajnery. Prax však ukázala slabiny tohto systému – veľmi často boli preplnené, v dôsledku čoho sa okolo nich hromadilo veľa odpadu, ktorý znečisťoval aj blízke okolie. Rovnako veľmi často obyvatelia do nich hádzali aj úplne iný odpad. Preto sa počas marca 2021 modré kontajnery stiahnu z obehu a nahradí ich pôvodný systém zberu spred domu v plastových vreciach. Zvoz papiera bude prebiehať spred domácností podobne ako zvoz separovaného odpadu, ale v dvojmesačnom intervale. Vrecia na prvý zber papiera vám boli doručené spolu s týmto informačným letákom. Kalendár vývozov papiera je súčasťou tohto letáku. Na zberovom dvore bude možné papier naďalej odovzdať, avšak upozorňujeme, že podnikateľské subjekty musia mať na zber papiera a ostatných separovaných zložiek uzavretú samostatnú zmluvu so zberovou spoločnosťou. Zároveň bude možné odovzdať iba riadne poskladaný a zviazaný papier.

  1. Váženie komunálneho odpadu

Koncom roka 2020 obec zabezpečila označenie všetkých zberových nádob elektronickými čipmi. Spoločnosti FCC bolo nové zvozové auto s vážiacim systémom dodané až v priebehu februára, preto sa váženie odpadu z jednotlivých domácností rozbehlo až začiatkom marca. Prechod na váženie zmesového odpadu z domácností má umožniť zavedenie zliav pre tých, ktorí produkujú menej zmesového odpadu a viac separujú, a to od začiatku roku 2022. Evidencia váhy kontajnerov bude obyvateľom obce dostupná od 1.4.2021. Pre prístup k údajom za svoju domácnosť budú každej domácnosti vygenerované prístupové meno a heslo, ktoré vám na základe písomnej žiadosti, žiadosti mailom alebo osobnej návštevy obecného úradu od 1.4. budú poskytovať zamestnanci OÚ.

  1. Mobilná aplikácia vylož smeti

Na stránke spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o. v sekcii FCC online: https://www.fcc-group.eu/sk/slovensko/5fcc-online/vyloz-smeti.html si môžete stiahnuť aplikáciu VYLOŽ SMETI, ktorá vám poskytne prehľad o dátumoch plánovaných vývozov rôznych druhov odpadov a môže vás upozorňovať vždy pred vývozom spred vášho domu.

  1. Rozšírenie otváracích hodín zberového dvora

Od 5.4.2021 sa otváracie hodiny zberového dvora v záujme zlepšenia plynulosti prevádzky predlžujú každý deň o 1 hodinu. Nové otváracie hodiny sú nasledovné:

 PO:  15.30 – 19.00
 ST:   15.30 – 19.00
 SO:   8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00

Obec zároveň chystá zavedenie elektronickej evidencie prevádzky. To znamená, že vstup na zberový dvor bude možný len s čipovou kartou, ktorú obdrží každá spoplatnená domácnosť a množstvá vyvážaného odpadu na domácnosť budú limitované. V záujme zlepšenia toku osôb a tovarov obec objednala aj projekt zmeny organizácie dopravy na zberovom dvore a na priľahlej križovatke.

                                                                                                                          Obec Cífer

Dátum vloženia: 17. 3. 2021 20:43
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2021 21:00
Autor: správca webu