Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Plán kultúry v roku 2017

PLÁN KULTÚRNYCH AKCIÍ NA ROK 2017

rok 2017

Január:

1. január 2017 – 0:00 hod. Privítanie Nového roka – Obecný úrad

1. január 2017 - Novoročný beh Cíferčanov - Obecný úrad

8. január 2017 – Trojkráľový koncert – Spolok priateľov hudby, Obecný úrad, Farský úrad.

14. január 2017 – Obecný ples – Obecný úrad

21. január 2017 – Farský benefičný ples – Farský úrad

27. január 2017 – Spomienka na obete holokaustu – Obecné múzeum, Obecný úrad

28. januára 2017 – Stolnotenisový turnaj – OZ Gocnog

29. januára 2017 – Odborná degustácia vín – Zväz záhradkárov

29. januára 2017 – Fašiangové posedenie – Miestny odbor Matice slovenskej

Február:

4. február 2017 – Ples ZRPŠ - ZRPŠ pri ZŠ

11. február 2017 – 25.ročník  výstavy vín  – Zväz záhradkárov

15. februára 2017 – nedožité 95. nar. Ing. Ambróza Nováka

16. február 2017 – Uvítanie detí do života – Obecný úrad

18. február 2017 -  Karneval ZRPŠ - ZRPŠ pri ZŠ

18. február 2017 – Stretnutie s jubilujúcimi manželmi  (50 rokov) pri príležitosti Týždňa manželstva – Obecný úrad, Farský úrad

25 . február 2017 – Fašiangový sprievod po dedine – Folklórna skupina Cífer

25 . február 2017 – Fašangy sa kráca, Pochovávanie basy – Cíferské ochotnícke divadlo

25. február 2017 – Detský karneval – OZ Gocnog

Marec:

5. marec 2017 – Posedenie MDŽ – OZ Pácan

6. marec 2017 – Posedenie k MDŽ – ZO JDS

Apríl:

3. apríl 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

8. a 9. apríl 2017 – Výstava veľkonočných symbolov – Miestny odbor Matice slovenskej, Obecné múzeum

9. apríl 2017 – Otvárací koncert XXXII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

13. apríl 2017 – Deň nespravodlivo stíhaných – Obecné múzeum, Obecný úrad

22. apríl 2017 – Deň zeme – obecná brigáda – Obecný úrad

23. apríla 2017 – Koncert XXXII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

30. apríl 2017 – Stavanie mája v Cíferi – Obecný úrad, Folklórna skupina, JD

30. apríl 2017 – Stavanie mája na Páci – OZ Pácan

30. apríl 2017 – Stavanie mája v Jarnej – Obecný úrad, Folklórna skupina

Máj:

7. máj 2017 – Koncert XXXII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

7. máj 2017 – Detské rybárske preteky – Zväz rybárov

8. máj 2017 – Kladenie vencov k pamätníku padlých v II. svet. vojne – Obecný úrad

13. máj 2017 - Stretnutie s poéziou - Obecná knižnica, Miestny odbor Matice slovenskej

14. máj 2017 – Deň matiek v Cíferi – Obecný úrad

14. máj 2017 – Deň rodiny v Cíferi – Farský úrad, Obecný úrad

14. máj 2017 – Deň matiek – OZ Gocnog

15. máj 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

20. mája 2017 – Návšteva zhora – premiéra divadelného predstavenia  – Cíferské ochotnícke divadlo

20. máj 2017 – Noc múzeí a galérií – Obecné múzeum, Obecný úrad

21. máj 2017 – Koncert XXXII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

28. máj 2017 – Záverečný koncert XXXII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

31. máj 2017 – Snímanie mája, 19.00 h – Folklórna skupina

Jún:

3. jún 2017 – Odborná degustácia vín – OZ Gocnog

3. jún 2017 – MDD na Páci – OZ Pácan

4. jún 2017 – MDD – OZ Gocnog

5. jún 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

10. jún 2017 – Súťaž vo varení gulášu – Obecný úrad

10. jún 2017 - Remeselný trh – Obecný úrad

Júl:

1. júl 2017– Hodové slávnosti v Páci – Obecný úrad, OZ Pácan,

2. júl 2017 – Gocnocké hodové slávnosti – OZ Gocnog, Obecný úrad

3. júl 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

22. júl 2017 – Rybacie hody – Zväz rybárov

August:

7. august 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

10. -12. august 2017 – II. roč. festivalu Mokré divadlo v Páci, Cíferské ochotnícke divadlo

13.augusta 2017 – Verejné strelecké preteky – Poľovnícke združenie Ronava

27. august 2017 -  Vatra SNP v Páci

27. august 2017 - ukončenie sezóny na Kúpalisku Pác

September:

4. september 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

16. september 2017 – Súťaž vo varení gulášu – OZ Gocnog

24. september 2017 – Otvárací koncert XX. ročníka  Jesenného cyklu koncertov v Kostole sv. Petra a Pavla v Páci – SPH, Farský úrad

Október:

 30.sept., 1. október 2017 – Cíferské hodové slávnosti  - Obecný úrad, Obecné múzeum

2. október 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

8. október 2017 – Šarkaniáda – RZMS, Obecný úrad, Farský úrad

14. október 2017 – Deň dobrovoľníctva – Obecný úrad

15. október 2017 – Mesiac úcty k starším – Obecný úrad

15. október 2017 - Mesiac úcty k starším – OZ Pácan

November:

6. november 2017 – Stretnutie pri výšivke 19:00

11. november 2017 – Výročie ukončenia I. svetovej vojny – Obecný úrad, Obecné múzeum

17. november 2017 – Deň boja za slobodu a demokraciu– Obecné múzeum, Obecný úrad

December:

3. december 2017 – Mikulášsky večierok – OZ Pácan

5. decembra 2017 – Mikuláš – OZ Gocnog

9. december 2017 – Chodenie Mikuláša po dedine – Folklórna skupina

16. december 2017 – Vianočné trhy – Obecný úrad

16. december 2017 – Výstava betlehemov a vianočných symbolov – Miestny odbor Matice slovenskej, Obecné múzeum

17. december 2017 – Výstava betlehemov a vianočných symbolov – Miestny odbor Matice slovenskej, Obecné múzeum

17. december 2017 – Adventno - vianočný koncert v Kostole sv. Michala v Cíferi – SPH, Farský úrad, Obecný úrad

25. december 2017 – Slávnosť Narodenia Pána – jasličková pobožnosť – Farský úrad

29. decembra 2017 – Požehnanie mladých vín – Zväz záhradkárov

31. december 2017 – Rozlúčka so starým rokom – Obecný úrad