Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Plán kultúry v roku 2018

PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2018

logo MSchT
Január:

1. január 2018 – 0:00 hod. Privítanie Nového roka – Obecný úrad

1. január 2018 – Novoročný beh – Obecný úrad

2.januára – 5.januára 2018 – Vianočné prázdniny

7. január 2018 – Trojkráľový koncert – Spolok priateľov hudby, Obecný úrad, Farský úrad

13. január 2018 – Karneval ZRPŠ - ZRPŠ pri ZŠ

20. január 2018 – Farský benefičný ples – Farský úrad

27. január 2018 – Spomienka na obete holokaustu – Obecné múzeum, Obecný úrad

27. január 2018 -  Obecný ples – Obecný úrad

27. januára 2018 – Stolnotenisový turnaj v Jarnej – OZ Gocnog

Február:

3. februára 2018 – sv.omša pri príležitosti 160. výročia narodenia M. Hollóssy

3. február 2018 – Fašiangové posedenie – Miestny odbor Matice slovenskej

10. február 2018 – Ples ZRPŠ - ZRPŠ pri ZŠ

11. február 2018 - Pochovávanie basy – Cíferské ochotnícke divadlo

11 . február 2018 – Fašiangový sprievod po dedine – Folklórna skupina Cífer

15. február 2018 – Uvítanie detí do života – Obecný úrad

17. február 2018 – Stretnutie s jubilujúcimi manželmi  (50 rokov) pri príležitosti Národného týždňa manželstva – Obecný úrad, Farský úrad

17. február 2018 – 26.ročník  výstavy vín  – Zväz záhradkárov

21. február 2018 – Výročná členská schôdza ZO JDS Cífer

Marec:

24. marec 2018 – Výstava veľkonočných symbolov – Miestny odbor Matice slovenskej, Obecné múzeum

25. marec 2018 – Výstava veľkonočných symbolov – Miestny odbor Matice slovenskej, Obecné múzeum

25.marec 2018 – Otvárací koncert XXXII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

25. marca 2018 – Výročná členská schôdza – Zväz záhradkárov

Apríl:

9. apríl 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

8. apríl 2018 – Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Obecný úrad

14. apríl 2018 – Deň nespravodlivo stíhaných – Obecný úrad

16. apríl 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (zač.)

22. apríl 2018 – Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

21. apríl 2018 – Deň zeme – obecná brigáda – Obecný úrad

30. apríl 2018 – Stavanie mája Pác, Jarná, Cífer  - Obecný úrad, OZ Gocnog, OZ Pácan, Folklórna skupina

Máj:

8. máj 2018 – Detské rybárske preteky – Zväz rybárov

6. máj 2018 – Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

7. máj 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

8. máj 2018 – Kladenie vencov k pamätníku padlých v II. svet. vojne – Obecný úrad

12. máj 2018 – Deň rodiny v Cíferi – Farský a Obecný úrad 

13. máj 2018 –  Záverečný koncert XXXIII. ročníka Cíferskej hudobnej jari – SPH, Farský úrad

13. máj 2018 – Deň matiek v Jarnej – OZ Gocnog

13. máj 2018 – Deň matiek v Cíferi – Obecný úrad

14. máj 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (zač.)

18. -19. máj 2018 – Ochutnávka vín z nášho regiónu – Zväz záhradkárov

19. máj 2018 – Noc múzeí a galérií – Obecné múzeum a Obecný úrad

26. mája 2018 – Requiem – zádušná sv.omša pri príležitosti 60. výročia úmrtia M.–Sch.Trnavského

Jún:

2. jún 2018 – Výstava vín v Jarnej – OZ Gocnog

3. jún 2018 – MDD v Jarnej – OZ Gocnog

4. jún 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

8. jún 2018,  o 16.30 h Koncert nórskeho dychového orchestra Lorenskog Musikkorps

8. -9. jún 2018 – Ochutnávka vín z nášho regiónu – Zväz záhradkárov

9. jún 2018 – Súťaž vo varení gulášu – Obecný úrad

11. jún 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (zač.)

12. jún 2018 o 16.00 h prednáška „Žena si zaslúži úctu“ (DK)

16. jún 2018 od 10.00 h Deň otvorených dverí v POŽIARNEJ ZBROJNICI

21. jún 2018 o 18.00 h  Noc hudby – Záverečný koncert ZUŠ, (DK Cífer)

23. jún 2018 - Juniáles

Júl:

2. júl 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

13.-14. júl 2018 – Ochutnávka vín z nášho regiónu – Zväz záhradkárov

14. júl 2018 o 15.00 h – Cíferské folklórne popoludnie a remeselné trhy – Obecný úrad

21. júl 2018 – Rybacie hody – Zväz rybárov

August:

11. august - Mokré divadlo (CPD)

12.augusta 2018 – Verejné strelecké preteky – Poľovnícke združenie Ronava

25. augusta 2018 – hádzanársky turnaj – TJ Sokol

25. august 2018 -  Vatra SNP v Páci a ukončenie sezóny na Kúpalisku Pác – Obecný úrad

September:

3. september 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

8. – 9. september 2018 – Výstava ovocia a zeleniny – Zväz záhradkárov

10. september 2018  – Stretnutie pri výšivke 19:00 (zač.)

22. september 2018 – Súťaž vo varení guláša v Jarnej – OZ Gocnog

23. september 2018 – Otvárací koncert XXI. ročníka  Jesenného cyklu koncertov v Kostole sv. Petra a Pavla v Páci – SPH, Farský úrad

29.september – 30. september 2018 – Cíferské hodové slávnosti  - Obecný úrad

Október:

1. október 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

7. október 2018 – Šarkaniáda – RZMS, Obecný úrad, Farský úrad

8. október 2018 - Stretnutie pri výšivke 19:00 (zač.)

13. október 2018 – Deň dobrovoľníctva – Obecný úrad

14. október 2018 – Mesiac úcty k starším – Obecný úrad

21. október 2018 - Koncert XXI. ročníka  Jesenného cyklu koncertov – SPH, Obecný úrad

November:

5. november 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (pokr.)

11. november 2018 – Výročie ukončenia I. svetovej vojny – Obecný úrad, Obecné múzeum

12. november 2018 – Stretnutie pri výšivke 19:00 (zač.)

17. november 2018 – Deň boja za slobodu a demokraciu– Obecné múzeum, Obecný úrad

17. november 2018- II.ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní – OZ Cziffer

18. november 2018 - Koncert XXII. ročníka  Jesenného cyklu koncertov – SPH, Farský úrad

24. november 2018 – Katarínska zábava – ZRPŠ pri ZŠ

December:

5. decembra 2018 – Mikuláš v Jarnej – OZ Gocnog

5. december 2018 – Vianočné posedenie – ZO JDS

7.decembra 2018 – Mikulášske posedenie – Klub dôchodcov

8. december 2018 – Chodenie Mikuláša po dedine – Folklórna skupina

15. decembra 2018 – Vianočný turnaj hádzaná dorast – TJ Sokol

15. december 2018 – Vianočné trhy – Obecný úrad

15.-16. december 2018 – Výstava betlehemov a vianočných symbolov – Miestny odbor Matice slovenskej, Obecné múzeum

23. december 2018 – Adventno - vianočný koncert v Kostole sv. Michala v Cíferi – SPH, Farský úrad, Obecný úrad

28. decembra 2018 – Požehnanie mladých vín – Zväz záhradkárov

31. december 2018 – Rozlúčka so starým rokom – Obecný úrad