Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Plán kultúry v roku 2019

2019 - Rok J. Bernadiča

Január                                 

1. január 2019 - Privítanie Nového roka, OcÚ    

1. január 2019 - Novoročný beh, OcÚ    

6. január 2019 - Trojkráľový koncert SPH, OcÚ, Farský úrad (Kostol sv. Michala Archanjela)

19. január 2019 - Farský benefičný ples Farský úrad

26. január 2019 - XVIII. Obecný ples v spolupráci so ZUŠ, OcÚ, ZUŠ

26. január 2019 - Stolnotenisový turnaj v Jarnej OZ Gocnog (DK Jarná)

Február                               

2. február 2019 - Turnaj prípravok – hádzaná, TJ Sokol (ŠH Cífer)

2. február 2019 - Matičná zábava, MO MS

9. február 2019 - Detský karneval v Cíferi, OcÚ, ZRPŠ pri ZŠ

9. február 2019 - Detský karneval v m. č. Pác, OZ Pácan (DK Pác)

14. február 2019 - Uvítanie detí do života, OcÚ 

16. február 2019 - Ples ZRPŠ, ZRPŠ          

16. február 2019 - Stretnutie s jubilujúcimi manželmi (50 rokov) pri príležitosti Národného týždňa manželstva, OcÚ, Farský úrad

23. február 2019 - 27. ročník výstavy vín, ZO SZZ (DK Cífer)

Marec                                 

3. marec 2019 - Pochovávanie basy, OZ Cziffer

3. marec 2019 -  Fašiangový sprievod po Cíferi, FS Cífer

5. marec 2019 -  Výročná členská schôdza ZO JDS Cífer

10. marec 2019 -  MDŽ v m. č. Pác, OZ Pácan (DK Pác)

21. marec 2019 -  Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov

23. marec 2019 -  Športovec roka, OcÚ

Apríl                                     

1. apríl 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok

6. apríl 2019 - Deň Zeme v Cíferi, OcÚ   

8. apríl 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (začiatočníci), Výšivkársky spolok

13.-14. apríl 2019 - Výstava veľkonočných symbolov, MO MS

14. apríl 2019 -  Otvárací koncert XXXIV. CHJ, SPH, OcÚ, FÚ  (Kostol sv. Michala Archanjela)

27. apríl 2019 - Posedenie pri víne, ZO SZZ (Obecná pivnica)

27. apríl 2019 - Divadelné predstavenie Chlieb s maslom, DK Cífer

28. apríl 2019 - Koncert XXXIV. CHJ, SPH, OcÚ (DK Cífer)

30. apríl 2019 - Stavanie mája, OcÚ, FS Cífer (Cífer, Pác, Jarná)

Máj                                      

5. máj 2019 - Detské rybárske preteky, Zväz rybárov (Rybník Cífer)

5. máj 2019 - Koncert XXXIV. CHJ, SPH, FÚ (Kostol sv. Michala Archanjela)

5. máj 2019 - Koncert Fragile, DK Cífer

6. máj 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok          

8. máj 2019 - Kladenie vencov k pomníku padlých v II. sv. vojne

12. máj 2019 - Deň rodiny + Deň matiek v Cíferi, OcÚ, Farský úrad (Farská záhrada)

13. máj 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (začiatočníci), Výšivkársky spolok

18. máj 2019 - Noc múzeí a galérií, Obecné múzeum a OcÚ        

19. máj 2019 - Koncert XXXIV. CHJ, SPH, Farský úrad (Kostol sv. Michala Archanjela)

24.-25. máj 2019 - Otvorené pivnice na sv. Urbana,   ZO SZZ (Obecná pivnica)

26. máj 2019 - Záverečný koncert XXXIV. CHJ, SPH, Farský úrad (Kostol sv. Michala Archanjela)

Jún                                       

1. jún 2019 - Zábavné popoludnie pre deti k MDD, OcÚ (Futbalový štadión)

2. jún 2019 - Premiéra novej hry Veselé paničky Cíferské, Cíferské ochotnícke divadlo

2. jún 2019 - MDD v Jarnej, OZ Gocnog (DK Jarná)

3. jún 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok           

8. jún 2019 - Výstava vín v Jarnej, OZ Gocnog (DK Jarná)

8. jún 2019 - MDD v m.č. Pác, OZ Pácan (DK Pác)

10. jún 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (začiatočníci), Výšivkársky spolok

15. jún 2019 - Súťaž vo varení guláša, OcÚ (miestne trhovisko)

15. jún 2019 - Oslava Dňa otcov – opekačka, ZRPŠ pri MŠ, Farský úrad (Farská záhrada)

16. jún 2019 - Koncert - Kvarteto LA GIOIA

21. jún 2019 - Hádzanársky turnaj plážovej hádzanej, TJ Sokol (Kúpalisko Pác)

22. jún 2019 - Hádzanársky turnaj plážovej hádzanej, TJ Sokol (Kúpalisko Pác)

22. jún 2019 - Posedenie pri víne, ZO SZZ (Obecná pivnica)

23. jún 2019 - Hádzanársky turnaj plážovej hádzanej,TJ Sokol (Kúpalisko Pác)

Júl                                         

1. júl 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok

6. júl 2019 - Hodový beh, OZ Gocnog (DK Jarná)

15.-20. júl 2019 - Obecný denný detský letný tábor, OcÚ    

20. júl 2019 - Cíferské folklórne popoludnie 2. ročník, OcÚ, FS Cífer         

27. júl 2019 - Rybacie hody, Zväz rybárov, OcÚ (Rybník Cífer)

August                                

10. august 2019 - IV. Ročník festivalu Mokré divadlo, OZ Cziffer (Kúpalisko Pác)

24. august 2019 - Vatra SNP v m.č. Pác a ukončenie sezóny na Kúpalisku Pác + rekonštrukcia bojov II. sv. vojny, OcÚ (Kúpalisko Pác)

31. august 2019 - Hádzanársky turnaj o pohár SNP pre deti, TJ Sokol, Hádzanársky areál M. Hrnčára

September                                       

2. september 2019 -  Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok

7. september 2019 -  Cífer v pohybe, OcÚ (Futbalový štadión)

7.- 8.september 2019 -  27. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ZO SZZ

9. september 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (začiatočníci), Výšivkársky spolok

14. september 2019 - Súťaž vo varení guláša v Jarnej, OZ Gocnog (DK Jarná)

14. september 2019 - koncert HORKÝŽE SLÍŽE, Kúpalisko Pác

21. september 2019 -  Hodový šachový turnaj - Majstrovstvá Trnavského kraja v rapid šachu, Šachový klub

22. september 2019 -  Otvárací koncert 22. roč. JCK, SPH, Farský úrad (Kostol sv. Petra a Pavla v Páci)

27.-29. september 2019 -  Cíferské hodové slávnosti, OcÚ (Futbalový štadión)

28. september 2019 -  Hodové posedenie pri víne, ZO SZZ (Obecná pivnica)

Október                                             

7. október 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok

13. október 2019 – Šarkaniáda, ZRPŠ pri MŠ, OcÚ, Farský úrad (Farská záhrada)

14. október 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (začiatočníci), Výšivkársky spolok

19. október 2019 - Deň dobrovoľníctva, OcÚ     

20. október 2019 -  Mesiac úcty k starším, OcÚ

20. október 2019 - Mesiac úcty k starším v m.č. Pác, OZ Pácan

25. október 2019 - DUO JAMAHA + DAVIDE MATTIOLI

27. október 2019 - Koncert 22. roč. JCK SPH, OCÚ (DK Cífer)

November                                        

4. november 2019 - 11. Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí), Výšivkársky spolok

8. november 2019 - Lampiónový sprievod, OcÚ

9. november 2019 - Lampiónový sprievod v m.č. Pác, OZ Pácan, OcÚ (DK Pác)

9. november 2019 - III. ročník súťaže M. Hollósy vo vyšívaní, OZ Cziffer

11. november 2019 - Kladenie vencov k pamätníku I. sv. vojny – výročie ukončenia vojny, OcÚ 

11. november 2019 - Stretnutie pri výšivke 19.00 h (začiatočníci), Výšivkársky spolok

15.-16. november 2019 - Deň otvorených pivníc, ZO SZZ (Obecná pivnica

17. november 2019 - Deň boja za slobodu a demokraciu, Obecné múzeum, OcÚ             

23. november 2019 - Katarínska zábava ZRPŠ pri ZŠ (DK Cífer)

24. november 2019 - Záverečný koncert 22. roč. JCK, SPH, Farský Úrad (Kostol sv. Michala Archanjela)

December                                         

4. december 2019 - Mikulášske posedenie Klubu dôchodcov

5. december 2019 - Vianočné posedenie seniorov JDS Cífer

5. december 2019 - Mikuláš v Jarnej, OZ Gocnog (DK Jarná)

7. december 2019 - Chodenie Mikuláša po dedine, Folklórna skupina Cífer          

7. december 2019 - Mikulášsky večierok v m.č. Pác, OZ Pácan (DK Pác)

14. december 2019 - Vianočné trhy

14. december 2019 - Memoriál T. Glosa – hádzaná, TJ Sokol (ŠH Cífer)

14.-15. december 2019 - Výstava betlehemov a vianočných symbolov, MO MS

21. december 2019 - Vianočný koncert pre ZŠ

22. december 2019 - Adventno-vianočný koncert, SPH, Farský úrad (Kostol sv. Michala Archanjela)

28. december 2019 - Požehnanie mladých vín, ZO SZZ (Obecná pivnica)

31. december 2019 - Rozlúčka so starým rokom (Námestie pred DK)