Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Plán kultúry v roku 2023

 

Dátum/Podujatie/Organizátor/Miesto

Január

01.01. Privítanie Nového roka, OcÚ 

01.01. Novoročný beh, OcÚ 

01.01. Veni Sancte - vzývanie Ducha Svätého, Farský úrad, Kostol sv. Mich.A.

01.-07.01. Vianočné prázdniny  

06.01. Požehnanie domov - koleda, Farský úrad 

14.01. Fašiangová matičná zábava, MO MS, DK Cífer

21.01. Referendum, DK Cífer

28.01. XX. Obecný ples v spolupráci so ZUŠ, OcÚ, ZUŠ, DK Cífer

Február

04.02. Farský ples, Farský úrad, DK Cífer

09.02. Uvítanie detí do života, OcÚ, DK Cífer

11.02. Detský karneval v m. č. Pác, OZ Pácan, OcÚ, DK Pác

16.02. Stretnutie s jubilujúcimi manželmi (50 rokov) pri príležitosti Národného týždňa manželstva, OcÚ, Farský úrad, DK Cífer

20. -24.02. Jarné prázdniny (Trnavský kraj)  

18.02. 31. ročník výstavy vín, Fašiangový sprievod, ZO SZZ, FSk Cífer, DK Cífer

19.02. Pochovávanie basy, COD, DK Cífer

22.02. Popolcová streda  

Marec   

05.03. Divadelné predstavenie Pi čaj, miláčik!, OcÚ, DK Cífer

11.03. Posedenie k MDŽ v m. č. Pác, OZ Pácan, OcÚ, DK Pác

16.03. Výročná členská schôdza ZO JDS Cífer, ZO JDS Cífer, DK Cífer

23.03. Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov, Klub dôchodcov, DK Cífer

25.03. Športovec roka, OcÚ, Šport.komisia, DK Cífer

25.03. Deň počatého dieťaťa, Farský úrad 

26.03. Zmena zimného času na letný z 2.00 h na 3.00 h  

Apríl

01.-02.04. Výstava veľkonočných symbolov, MO MSDK, malá sála

06. - 11.04. Veľkonočné prázdniny  

07.04. Krížová cesta ulicami obce, Farský úrad 

08.04. Biela sobota - eucharistická procesia, Farský úrad 

16.04. Koncert 36. ročníka Cíferskej hudobnej jari, SPH, Farský úrad, OcÚ, Kostol sv. Mich.A.

22.04. Deň Zeme - obecná brigáda, OcÚ 

22.04. Divadelné predstavenie - Divadelná komédia, OcÚ, DK Cífer, VS

23.04. Koncert 36. ročníka Cíferskej hudobnej jari, SPH, Farský úrad, OcÚ, Kostol sv. Mich.A.

30.04. Stavanie mája, OcÚ, FSk Cífer, Cífer, Pác, Jarná

Máj

07.05. Koncert 36. ročníka Cíferskej hudobnej jari, SPH, Farský úrad, OcÚ, Kostol sv. Mich.A.

08.05. Spomienka na padlých v II. sv. vojne, OcÚ 

13.05. Detské rybárske preteky, Zväz rybárov, Rybník Cífer

14.05. Deň rodiny + Deň matiek v Cíferi, OcÚ, Farský úrad, Farská záhrada

16.05. Hodová sv. omša v Kaplnke sv. Jána Nepomuckého, Farský úrad 

17.05. Požehnanie ozimín pri kríži na Výhone, Farský úrad 

20.05. Výročná členská schôdza MO Matice Slovenskej, MO MS v Cíferi, DK Cífer

21.05. Koncert 36. ročníka Cíferskej hudobnej jari, SPH, Farský úrad, OcÚ, Kostol sv. Mich.A.

27.05. MDD v m. č. Pác, OZ Pácan, OcÚ 

27.05. Prvé sväté prijímanie, Farský úrad, Kostol sv. Mich.A.

Jún

03.06. 11. ročník výstavy vín  v m. č. Jarná, OZ Gocnog, DK Jarná

04.06. Medzinárodný deň detí v m. č. Jarná, OZ Gocnog, DK Jarná

08.06. Božie telo - eucharistická procesia, Farský úrad 

11.06. Deň otvorených parkov a záhrad v Cíferi a program pre deti k MDD - park pre veľkom kaštieli

17.06. Súťaž vo varení guláša, OcÚ, Futbalový štadión

18.06. Kto ukradol cíferskú Venušu? premiéra divadelnej hry, COD, DK Cífer

30.06. Te Deum na konci školského roka Cífer, Farský úrad 

Júl

01.07.-31.08. Letné prázdniny   

01.07. Rock na mlyne, 3. ročník, OZ Gocnog, DK Jarná

02.07. Hodová sv. omša v Kostole sv. Petra a Pavla v Páci, Farský úrad 

05.07. Hodová sv. omša v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Háji, Farský úrad 

15.07. Cíferské folklórne popoludnie OcÚ, FS Cífer, DK Cífer

August

17.-19.08. Cíferské drevorezbárske sympózium, Zväz rybárov, OcÚ, Rybník Cífer

19.08. Rybacie hody, Zväz rybárov, Rybník Cífer

29.08. Vatra SNP v m.č. Pác a ukončenie sezóny na Kúpalisku Pác + rekonštrukcia bojov II. sv. vojny, OcÚ, OZ Pácan, Kúpalisko Pác

September

01.09. Veni Sancte na začiatku školského roka, Farský úrad 

02.09. Cífer v pohybe, OcÚ + Športová komisia, Futbalový štadión

09.09. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ZO SZZ, DK Cífer

10.09. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ZO SZZ, DK Cífer

15.09. Hodová sv. omša v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Cíferi, Farský úrad 

17.09. Koncert 25. Jesenného cyklu koncertov, SPH, OcÚ, DK Cífer

16.09. Hodový šachový turnaj - Majstrovstvá Trnavského kraja v rapid šachu, Šachový klub, DK Cífer, VS

22.09.-24.09. Cíferské hodové slávnosti, OcÚ, Futbalový štadión

22.09-23.9. Hodové posedenie pri víne, ZO SZZ, Obecná pivnica

Október

01.10. Hodová sv. omša v Kostole sv. Michala Archanjela  v Cíferi, Farský úrad, Kostol sv. Michala Archanjela

15.10. Úcta k starším v m. č. Pác, OZ Pácan, OcÚ, DK Pác

19.10. Október - Mesiac úcty k starším - spoločenské posedenie pre seniorov, OcÚ, DK Cífer

22.10. Koncert 25. Jesenného cyklu koncertov, SPH, Farský úrad, OcÚ, Kostol sv. Mich.A.

21.10. Deň dobrovoľníctva - obecná brigáda, OcÚ 

30.-31.10. Jesenné prázdniny  

29.10. Zmena letného času na zimný z 3.00 h na 2.00 h  

November

01.11. Dušičkové pobožnosti na cintorínoch v Páci a v Cíferi, Farský úrad 

11.11. Výročie ukončenia I. svet. vojny, spomienka na padlých v I. svet. vojne, OcÚ 

11.11. VII. ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní, OZ Cziffer, OcÚ, DK Cífer

11.11. Martinský lampiónový sprievod, OZ Pácan 

12.11. Koncert 25. Jesenného cyklu koncertov, SPH, OcÚ, DK Cífer

16.11. Výročná poklona Oltárnej sviatosti v Cíferi, Farský úrad 

17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu, OcÚ 

December

02.12. Mikulášske posedenie Klub dôchodcov, DK Cífer

02.12. Gocnocký advent, OZ Gocnog, DK Jarná

05.12. Chodenie Mikuláša po dedine, FSk Cífer  

05.12. Mikuláš v Jarnej, OZ Gocnog, DK Jarná

07.12. Vianočné posedenie seniorov JDS Cífer, ZO JDS, DK Cífer

09.12. Mikuláš v m. č. Pác, OZ Pácan, OcÚ 

16.12. Vianočné trhy OcÚ, FS Cífer, námestie pred DK

16.12. Výstava betlehemov a vianočných symbolov, MO MS, OcÚ, DK Cífer

17.12. Výstava betlehemov a vianočných symbolov, MO MS, OcÚ, DK Cífer

23.12. Spoločná predvianočná svätá spoveď, Farský úrad 

25.12. Slávnosť narodenia Pána - jasličková pobožnosť, Farský úrad, Kostol sv. Michala Archanjela

27.12.-05.01. Vianočné prázdniny  

30.12. Posviacka mladých vín ZO SZZ, Farský úrad, Obecná pivnica

31.12. Rozlúčka so starým rokom, OcÚ, Námestie pred DK