Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa (žel. stanica - M.R.Štefánika – Bernolákova -Trnavská)

Bernolákova ulica

1. Cyklochodník - úsek zo žel. stanice, cez ul. M.R. Štefánika, Bernolákovu a Trnavskú ulicu
2. Cykloprístrešok pri žel. stanici
3. Upokojenie dopravy na Trnavskej ulici - spomaľovací ostrovček na vjazde do obce
4. Webportál Cyklo Cífer
Celkové náklady projektu: 424 065,00 EUR

https://www.cyklocifer.sk/Názov projektu:               Cyklotrasy v obci Cífer – 1. etapa (cyklochodník zo železničnej stanice Cífer, cez ulice M.R.štefánika, Bernolákova, Trnavská)

Sledujte webstránku:      https://www.cyklocifer.sk/

Kód projektu:                  NFP302010G635

Začiatok realizácie:         11/2018

Ukončenie realizácie:      12/2023

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kód výzvy:                       IROP-PO1-SC122-2016-15

Operačný program:         Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Konkrétny cieľ:                1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Celkové náklady:             424 065,00 EUR

Z toho výška dotácie:     402 861,75 EUR

Spoluúčasť obce:              21 203,25 EUR

 

Popis projektu:

Cieľom projektu bola podpora nemotorovej dopravy v obci Cífer, zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás v obci Cífer, nadväzujúcej infraštruktúry (parkovacích miest pre bicykle a úschovne bicyklov) a realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy.

Vrámci tejto etapy projektu sa vybudovala trasa vedúca zo železničnej stanice Cífer, cez ulicu M.R. Štefánika, Bernolákovu ulicu a Trnavskú ulicu s prepojením na 2. etapu cyklotrasy vedúcu na Pác. V závere Trnavskej ulice bol vybudovaný ostrovček na upokojenie dopravy prichádzajúcej do Cífera v smere z Trnavy. V tejto etape bol vybudovaný aj druhý uzamykateľný prístrešok pre bicykle pri železničnej stanici.

V rámci tejto etapy projektu bol vytvorený webový portál Cyklo Cífer, ktorý bude postupne dopĺňaný informáciami o trasách, cykloinfraštruktúre obce a zaujímavých miestach obce aj širšieho okolia.

 

Dátum vloženia: 10. 1. 2024 9:15
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 2. 2024 15:33
Autor: Obec Cífer 4