Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer (cykloprístrešky)

Cykloprístrešok pri OcÚ

Z dotácie boli vybudované štyri cykloprístrešky v nasledovných lokalitách:

- pri železničnej stanici
- pri OcÚ
- v športovom areále na Štadiónovej
- pri kúpalisku Pác

Názov projektu:              Vybudovanie parkovísk pre bicykle v obci Cífer (cykloprístrešky)

Dĺžka trvania:                  4 mesiace

Začiatok realizácie:         06/2020

Ukončenie realizácie:      09/2020

Poskytovateľ NFP:           Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Názov výzvy:                   Výzva C2 - Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle)

Cieľ výzvy:                       Podpora výstavby súhrnu zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie náležitého chodu cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej kapacite prepravnej práce, a to najmä kapacitných odstavných zariadení pre
bicykle v blízkosti východzích a cieľových bodov cyklistickej dopravy.

Celkové náklady:            204 200,00 EUR

Z toho výška dotácie:     I93 905,11 EUR  

Spoluúčasť obce:             10 294,89 EUR

 

Popis projektu:

Štyri prístrešky pre bicykle sú vybudované na miestach s vysokou frekvenciou obyvateľov obce, ktoré sú zároveň buď uzlom prestupu na iný druh dopravy (autobusová zastávka pri OcÚ a železničná stanica) alebo sú lokálnym cieľom pohybu obyvateľov (športový areál, kúpalisko).

Cieľom bolo poskytnúť cyklo-mobilným obyvateľom:

1. zvyšenú ochranu proti krádežiam bicyklov a vandalizmu
2. ochranu bicyklov pred zlým počasím, čo zároveň predlžuje životnosť dopravného prostriedku a umožní obyvateľom používať kvalitnejšie bicykle
3. možnosť odparkovania bicykla pri hlavných uzloch a
konečných destináciách
4. jednoduchý prístup do cykloprístreškov formou odomykania na čip. Čipy poskytuje obecný úrad.

Súčasťou prístrešku pri OcÚ je aj servisný stojan určený na základnú opravu a údržbu bicyklov.

 

Prílohy

Technická správa

D-1_Technická správa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,75 kB

Situácia ŽSR

D-2_Situácia_ŽST.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,96 kB

Situácia športový areál

E-2_Situácia_Futbalový štadión.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,1 kB

Situácia kúpalisko Pác

F-2_Situácia_Kúpalisko Pác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 126,93 kB

Situácia OcÚ

C-2_Situacia_OcÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,05 kB
Dátum vloženia: 22. 6. 2022 12:55
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 6. 2022 14:19
Autor: Obec Cífer 4