Obec Cífer
Cífer
Mapa webu RSS
rozšírené vyhľadávanie

Oznamy

Zobrazené 721-749 z 749

Oznam pre obyvateľov z Hviezdoslavovej ul.

Dátum: 31. 7. 2017

Z dôvodu výkopových prác nie je umožnené parkovanie pred domami na Hviezdoslavovej ulici, preto môžu obyvatelia parkovať od 20.00 h večer do 7.00 ráno pred Obvodným oddelením Polície na ul. SNP (nakoľko parkovisko pred reštauráciou Lipa je preplnené).

Odstávka pitnej vody v Cíferi v stredu19.júla  a štvrtok 20.júla 1

Odstávka pitnej vody v Cíferi v stredu19.júla a štvrtok 20.júla

Dátum: 17. 7. 2017

dlhodobo plánovaná údržba vodného zdroja

Výzva OZ Cziffer - cíferské výšivky

Dátum: 14. 6. 2017

OZ Cziffer v rámci nového projektu Cíferská výšivka pripravuje publikáciu s cíferskými mustrami, vzormi na vyšívanie krojových súčastí.
Prosíme všetkých občanov, ktorí máte vzory na vyšívanie cíferského kroja, aby ste ich zapožičali na nafotenie. Kontaktovať môžete Dagmar Strakovú, 0903 283 170 alebo dagmarstrakova@hotmail.com.

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.6. a 4.7.2017

Dátum: 31. 5. 2017

Západoslovenská distribučná, a.s. informuje o odstávkach elektriny...

Oznam k výkopovým prácam v obci

Dátum: 3. 5. 2017

V apríli sa začali dve veľké modernizačné investičné akcie spoločnosti ZSE – správcu sietí elektrického vedenia. Prvá na ulici Štadiónovej, kde sa do výkopu uloží prívod vysokého napätia do novej trafostanice pri štadióne. Druhá v centre obce, na uliciach Cintorínska, Bernolákova, Vendelínska, SNP a Hviezdoslavova, kde dôjde k uloženiu elektrického vedenia do zeme. Na túto akciu nadviaže obecná investičná akcia spočívajúca v uložení elektrického vedenia verejného osvetlenia do výkopu realizovaného ZSE a osadení nových kovových stĺpov osvetlenia. Staré betónové elektrické stĺpy budú následne odstránené, čím sa zásadne zlepší vzhľad ulíc ako aj bezpečnosť obyvateľov. Hoci ide o ďalšie z početných veľkých rozkopávok v obci, prínos tejto investície pre obec a jej obyvateľov je nespochybniteľný. Obec s týmito prácami súhlasila za podmienky, že všetky komunikácie, chodníky a vjazdy sa budú riešiť podtláčaním, pokiaľ nebude hroziť poškodenie iných sietí. Terén po výkopových prácach musí dodávateľská firma uviesť do pôvodného stavu. Umiestnenie nových elektrických skríň budú pracovníci dodávateľských firiem konzultovať s obyvateľmi jednotlivých domov.

Detské centrum a škôlka v Hrnčiarovciach nad Parnou

Detské centrum a škôlka v Hrnčiarovciach nad Parnou

Dátum: 21. 4. 2017

pre deti od 2-6 rokov, viac informácií na plagátiku

Zberný dvor zatvorený 24.12. a 31.12.2016

Dátum: 21. 12. 2016

Oznamujeme vám, že zberný dvor bude zatvorený v sobotu 24.12.2016 aj na Silvestra 31.12.2016. Za pochopenie ďakujeme.

Deň dobrovoľníctva v Cíferi - 8.10.2016 1

Deň dobrovoľníctva v Cíferi - 8.10.2016

Dátum: 3. 10. 2016

v sobotu 8.10.2016 o 8.00 h pred DK Cífer, DK Pác a DK Jarná

Otvorenie nového odboru ZUŠ -  1

Otvorenie nového odboru ZUŠ - Audiovizuálna a multimediálna tvorba

Dátum: 15. 8. 2016

bližšie informácie na plagátiku,
záujemcovia sa môžu hlásiť na 0901 708 538 alebo mailom na zuscifer@gmail.com

Fungovanie materskej školy a jedálne - OZNAM

Dátum: 14. 4. 2016

Vážení rodičia detí v MŠ a ZŠ,
na základe dohody zriaďovateľa s vedením MŠ a školskej jedálne od pondelka 18. apríla bude Materská škola v Cíferi fungovať v bežnom režime, to je bez obmedzení v stravovaní a v kapacite tried. Žiaci z triedy umiestnenej vedľa kuchyne v zadnom trakte budú rozdelení v zostávajúcich triedach. Strava je zabezpečená cez externého dodávateľa, bude poskytovaná pre žiakov i zamestnancov oboch školských zariadení, ZŠ i MŠ bez príplatku. Samozrejme, vzhľadom na to, že s externým zabezpečením stravy a prerozdelením detí do tried sú spojené určité komplikácie, budeme radi, ak rodičia odhlásia deti, pre ktoré majú možnosť bez problémov zabezpečiť náhradnú starostlivosť (mamičky na materskej, staré mamy atď.). Viac informácii poskytnú pani riaditeľka Materskej školy v Cíferi Mgr. Jarmila Adamíková a pani vedúca školskej jedálne pani Mária Cíferská.
starosta obce Maroš Sagan

Oznam riaditeľky Materskej školy v Cíferi

Dátum: 7. 4. 2016

Riaditeľka Materskej školy v Cíferi oznamuje, že dňa 11. 04. 2016 - v pondelok bude materská škola zatvorená.
Riaditeľka Materskej školy v Cíferi oznamuje, že z dôvodu vykonávania stavebných prác na nadstavbe budovy bude prevádzka materskej školy od 08.04.2016 v obmedzenom režime. Žiadame všetkých rodičov, ktorí nevyhnutne nepotrebujú škôlku, aby si dieťa odhlásili a nechali doma na predpokladané obdobie cca 2-3 týždňov(týka sa to predovšetkým nezamestnaných a mamičiek na MD).
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť!
riaditeľka MŠ Cífer
Mgr. Jarmila Adamíková

Prihlasovanie na letnú jazykovú školu v Cíferi - pre deti aj dospelých 1

Prihlasovanie na letnú jazykovú školu v Cíferi - pre deti aj dospelých

Dátum: 6. 4. 2016

v termíne od 4.7.- 8.7.2016, viac na plagáte

Deň otvorených dverí v ZŠ v Cíferi + zápis prváčikov

Dátum: 5. 4. 2016

Základná škola pozýva všetkých rodičov budúcich prváčikov, a nielen ich, na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.-13.4. v čase od 7.45 do 9.20 h.
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 14.4. a 15.4. v základnej škole.

Zberný dvor v sobotu otvorený od 9.00 do 12.00 h

Dátum: 24. 3. 2016

Obecný úrad oznamuje, že zberný dvor bude otvorený na Bielu sobotu 26.3.2016 od 9.00 - 12.00 h. Poobede bude zberný dvor zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Kurzy angličtiny s HARMONY - pokračovanie od apríla 2016

Dátum: 23. 3. 2016

Trvanie kurzov angličtiny - od 4. apríla do 30.júna 2016

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Dátum: 21. 3. 2016

Okresný súd Trnava hľadá kandidátov z radov občanov na funkciu prísediacich.
Podmienky: vek najmenej 30 rokov, trvalý pobyt na území SR, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.
Ak máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho na Okresnom súde Trnava, prihláste sa na obecnom úrade.

Nábor nových členov do Folklórnej skupiny Cífer

Dátum: 8. 2. 2016

Folklórna skupina Cífer organizuje nábor nových členov. Privítajú mladých chlapcov, mužov, ale aj dievčatá a ženy, ktorí sa chcú venovať zachovávaniu ľudových zvykov a tradícií Cífera a blízkeho okolia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne každú stredu o 19.00 h v Dome kultúry Cífer alebo na tel. čísle 0915 988 225.
Folklórna skupina Cífer sa v roku 2016 zúčastní na viacerých folklórnych podujatiach, vrátane medzinárodného folklórneho festivalu v Chorvátsku.

Rôzne v mesiaci november

Dátum: 24. 11. 2015

- nová bytovka na Trnavskej ulici
- nová obytná zóna pri Mlynskej ulici
- dotácia na renováciu školy
- zákaz spaľovania odpadu
- adventný veniec na námestí

Zmena stránkových hodín na OcÚ od 1.12.2015

Dátum: 24. 11. 2015

od 1.12.2015 sa menia stránkové hodiny na Obecnom úrade v Cíferi, nestránkové dni budú v utorok a vo štvrtok

plagát

Otvorenie farského centra pre matky s deťmi

Dátum: 14. 9. 2015

Herňa vo farskom centre je pre rodičov s deťmi otvorená každý štvrtok od 9.00 do 11.30 h

Hľadáme prevádzkára na Kúpalisko Pác

Dátum: 2. 7. 2015

Hľadáme prevádzkára na Kúpalisko Pác, na mesiac júl a august. Požiadavky: skúsenosti s riadením ľudí, skúsenosti s prácou v gastronómii. Práca na živnosť alebo na dohodu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Tománka, tel. č. 0911 859 191.

Zobrazené 721-749 z 749