Obec Cífer
Cífer
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Dotazníkový prieskum k PHSR Cífer na roky 2022 - 2026

Dotazníkový prieskum k PHSR Cífer na roky 2022 - 2026 1

Dotazníkový prieskum k PHSR Cífer na roky 2022 - 2026

Milí spoluobčania,

obec Cífer pripravuje na roky 2022-2026 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ. Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Cífer. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.

Link na dotazník k PHRSR

Dátum vloženia: 18. 2. 2022 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2022 10:00
Autor: správca webu

Život v obci